Styrelse

Styrelsen för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor består av följande personer:

  • Kjell Nilsson, ordförande
  • Greger Bååth, ledamot
  • Gunilla Henningsen-Rønnblom, ledamot
  • Amanda Lindberg, ledamot
  • Johanna Bergstrand, ledamot
  • Beata Koch-Emmery, sekreterare