Kontakta oss

Under rubriken KONTAKTA OSS finns alla kontaktuppgifter till personalen på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samt till våra olika expertgrupper. Här finner du också styrelsens medlemmar.

Lena Göransson

Lena Göransson

Verksamhetschef
Mobil: 0761-36 76 00
E-post

Porträtt Helene Engh

Helene Engh

Bitr. verksamhetschef/ socionom
Mobil: 0725-35 84 22
E-post

Eva Bökman

Kommunikatör
Mobil: 0708-67 07 97
E-post

Linda Eriksson

Linda Eriksson

Pedagog
Mobil: 0761-36 76 14
E-post

Maj-Gull Pingel

Gullan Pingel

Assistent
Mobil: 0761-06 02 57
E-post

Anne Jalakas

Anne Jalakas

Journalist
Mobil: 0725-89 13 29
E-post

Monika Estenberger

Monika Estenberger

Pedagog
Mobil: 070-542 36 74
E-post

Moa Wahlqvist

FoU-samordnare
Mobil: 070-218 24 80
E-post

Claes Möller

Sakkunnig, medicinska frågor
Mobil: 0703-73 80 99
E-post

Porträttbild Karin Jönsson

Karin Jönsson

Sakkunnig, teknik och hjälpmedel
Mobil: 0733-30 40 21
E-post till Karin (karin.jonsson@nkcdb.se)

E-post till hela expertgruppen för teknik och hjälpmedel (ikt@nkcdb.se)

Anita Dath

Projektledare
Mobil: 070-275 12 22
E-post