Expertgrupp för teknik och hjälpmedel

Nkcdb:s expertgrupp för teknik och hjälpmedel svarar på frågor om IKT och tekniska hjälpmedel samt skriver artiklar och tips med fokus på nyheter kring tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet.

Läs mer under teknik och hjälpmedel.

Kontakta gruppen genom att skicka epost till ikt@nkcdb.se

Närbild av Ronnie Widmark utomhus om sommaren.

Ronnie Widmark

Projektledare
Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Närbild av Janne Koski utomhus om sommaren.

Janne Koski

Hjälpmedelstekniker
Hjälpmedel Västerbotten, Umeå

Närbild av Karin Jönsson utomhus om sommaren.

Karin Jönsson

IKT-konsult
Horisont, Lund

Närbild av Thomas Ragnarsson utomhus om sommaren.

Thomas Ragnarsson

Rådgivare och synpedagog
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Örebro