Brukarsamverkan

Det är självklart för NKCDB att ha ett nära samarbete med brukarnas organisationer och företrädare, framför allt Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och dess sektioner Dövblind Ungdom (DBU), Familjesektionen och Föräldrarådet. Från och med verksamhetsåret 2011-2012 har FSDB en ordinarie plats i Nkcdbs styrelse. Samverkan sker även med andra brukarorganisationer.

Brukarsamverkan i konkreta frågor och brukarinflytande generellt i verksamheten ser vi som en viktig förutsättning för att nå goda resultat och kunna utvecklas i en riktning som motsvarar brukarna aktuella behov. Det kan handla om att brukarrepresentanter medverkar som föreläsare på kurser och seminarier eller deltar i våra arbets- och referensgrupper.

Vi har en struktur för samverkan som bland annat innebär regelbundna möten med FSDB där vi håller varandra uppdaterade, men också för att ha en gemensam strategi när det gäller framtida prioriteringar och val av aktiviteter. Detta gäller för samtliga delar av vårt uppdrag.