Om oss

Under rubriken OM OSS finns alla kontaktuppgifter till personalen på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samt till våra olika expertgrupper. Här finns också uppgifter på styrelsens medlemmar.

Vidare beskrivs uppdrag och organisation för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, men också hur vi arbetar med brukarsamverkan och olika nätverk.