Artiklar om dövblindhet

Våra artiklar handlar om ny forskning, spännande projekt och aktiviteter inom dövblindområdet. Återkommande ämnen finns också samlade i artikelsamlingar i menyn till vänster.

Porträttbilder på Karin Stenfeldt och Ulrika Kjellström, foto, samt illustrationer på två barn med hörselnedsättning respektive synnedsättning.

Nkcdb välkomnar specialistläkare som medicinskt sakkunniga inom syn och hörsel

Etiketter: hörsel- och balansrubbningar, Usher syndrom, medicinskt sakkunniga, näthinnesjukdomar

Vikten av att tidigt kunna upptäcka och kartlägga sjukdomar som förändrar patienters syn- och hörselförmåga är en drivkraft som förenar specialistläkarna Ulrika Kjellström och Karin Stenfeldt vid Skånes universitetssjukhus. Båda är sedan årsskiftet nya ansikten inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, där de på konsultbasis har uppdraget att vara medicinskt sakkunniga inom sina respektive områden.

Närbild på Erik Witte i mörk tröja. Foto.

Vi behöver funktionella tester av syn och hörsel i Sverige

Etiketter: taluppfattning, Eikholt

Erik Witte är leg audionom och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet, och har erfarenhet av att utveckla taltest. I vintras träffade han Eikholt-testets skapare, audiograf Rolf Mjønes, för att utbyta erfarenheter och specialistkunskaper. Mötet fick Erik att snabbt inse möjligheterna med en svensk version av Eikholt-testet — och vikten av att haka på utvecklingen. En översättning till svenska testas under våren 2023.

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Etiketter: syn, audiovisuell talförståelse, hörsel, Eikholt, Rolf Mjønes

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

En man med grå tröja och glasögon håller en flaska i höger hand. En kvinna i blå tröja står till höger, med ansiktet vänt mot honom. Hon klappar honom på överarmen med sin högra hand. Illustration.

Bristande tillgänglighet och ökad isolering för personer med dövblindhet – konsekvenser i pandemins spår

Etiketter: DbI, covid-19, Mattias Ehn, dövblindforskning, coronapandemin, Wahlqvist

Tack vare intensiv forskning har vi fått mer kunskap om hur coronaviruset fungerar och vacciner som minskar risken för svår sjukdom. Men behovet att lära oss mer om vilka konsekvenser viruset får för oss som individer och för samhället i stort är fortfarande stort. Moa Wahlqvist, FoU-samordnare på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor,  refererar de första publicerade artiklarna som handlar om pandemins konsekvenser för personer med dövblindhet.

Kvadrat med fyra porträttbilder på Monika Estenberger, Sari Vähänikkilä, Helene Ahnlund och Caroline Lindström. Foto.

Uppskattad pilotkurs för föräldrar till barn med medfödd dövblindhet 

Etiketter: medfödd dövblindhet, kurs, förälder

”Mycket givande”, ”Lärorikt”, ”Bra ämnen”, ”Värdefullt att få vara den som kan stärka andra”, ”Det här måste ni fortsätta med!” Det var några omdömen från dem som hösten 2021 deltog i en pilotkurs för föräldrar till barn med medfödd dövblindhet. Nu planerar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor för en ny kursomgång hösten 2022.

Porträtt Nasrine Olsson. Foto.

Jag kommer att ha med mig dövblindperspektivet i allt jag gör!

Etiketter: Högskolan Borås, dövblindhet, dövblindforskning, SUITCEYES

Nasrine Olson var initiativtagare och koordinator för det EU-finansierade projektet SUITCEYES, som pågick i tre och ett halvt år och avslutades våren 2021. Vi bad Karin Jönsson, samordnare för teknik och hjälpmedel på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), att stämma träff med Nasrine för ett samtal om projektet, sex månader efter den formella avslutningen.

Porträtt på Klas Nelfelt i rutig skjorta och grå kavaj. I höger hand har han en klubba av trä som han håller mot bröstet.

Min vision är att alla med dövblindhet ska må bra

Etiketter: FSDB, dövblindhet

Den 22 maj i år valdes Klas Nelfelt till ny ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) vid förbundets kongress. Under sin tre år långa ordförandeperiod vill han fokusera på att göra FSDB mer attraktivt för medlemmarna och öka förbundets genomslag i samhället.

En mobilskärm som visar en doktor bredvid två överlappande chatbubblor

E-hälsa och dövblindhet – hot eller gryende möjlighet?

Etiketter: dövblindhet, e-hälsa

Tidsvinster, minskad energiförlust och ett mer begränsat behov av assistans för att ta sig till en vårdgivare, det är exempel på hur en väl fungerande tjänst för e-hälsa skulle kunna förbättra vardagen för personer med dövblindhet. Men samtidigt som antalet digitala tjänster i samhället fortsätter att öka, lyckas få tjänster beakta alla användares behov.

porträttfoto taget utomhus på audionom Jenny Widmark

Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll?

Etiketter: synnedsättning, hörselnedsättning, Usher typ 2

Att kunna utnyttja sin hörsel så bra som möjligt med hjälp av olika hjälpmedel är utan tvekan mycket viktigt för personer som har Ushers syndrom typ 2. Men att vara beroende av teknik för att få vardagen att fungera innebär också en sårbarhet. I sin magisteruppsats i audiologi utforskar Jenny Widmark vad hörsel, hörapparater och olika hjälpmedel betyder i det dagliga livet för den här gruppen.

Kvinna med uppsatt hår och glasögon utomhus framför en lila rododendronbuske, foto

Att bli bemött som den jag är — vuxnas erfarenheter av stöd

Etiketter: dövblindforskning, Wahlqvist

Att bli bemött som den unika person man är. Det ser Moa Wahlqvist som det viktigaste resultatet av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors rapport om vuxnas erfarenheter av insatser och stöd.
− Om insatserna som ges inte möter personens behov har man missat målet, säger hon. Det är viktigt att träffa personal som är intresserad och kunnig och som kan möta personen där hon eller han är.

Framsida rapport med en fond av forsythia. Foto.

Brist på forskning om insatser till vuxna med dövblindhet

Etiketter: rehabilitering, habilitering, dövblindforskning, rapport

Förväntningarna var stora. 5891 vetenskapliga artiklar om insatser för vuxna med dövblindhet borde rymma mycket användbar kunskap om habilitering och rehabilitering.
− Vi blev så klart besvikna när vi till slut bara hittade 24 studier som fyllde kraven, säger författarna till Nkcdb:s kunskapsöversikt, Camilla Warnicke och Ann-Sofie Sundqvist, båda forskare vid Örebro universitet.