Artiklar om dövblindhet

Våra artiklar handlar om ny forskning, spännande projekt och aktiviteter inom dövblindområdet. Återkommande ämnen finns också samlade i artikelsamlingar i menyn till vänster.

Mamma Maria och dottern Majken sitter i en soffa. Maria håller om Majken och ler. Foto.

Marias dotter har medfödd dövblindhet. ”Som förälder är svårigheten att kommunicera det allra tuffaste”

Etiketter: medfödd dövblindhet, Pallister-Killians syndrom

Maria Anderssons tolvåriga dotter Majken har en flerfunktionsnedsättning, med svår intellektuell funktionsnedsättning och medfödd dövblindhet. Som förälder är svårigheten att kommunicera det allra tuffaste, menar hon. Att lyckas lyssna in, förstå och tolka rätt – så att du kan göra allt du kan för ditt barn.

– Vi har provat olika metoder för att kommunicera genom åren. Det är inte förrän nu, när vi har fått kontakt med dövblindteamet, som vi känner att vi är på rätt väg, säger Maria Andersson.

Kollage på Walter, Anne, Moa, Emil, Jude, Saskia, Karin, Claes och Klas. Foto.

Nkcdb firade 20 år – 150 deltagare från hela världen

Etiketter: jubileum, Nkcdb, webbinarium

Nkcdb fyller 20 och jubileet firades med ett öppet, välbesökt webbinarium. Åtta föreläsningar av både svenska, nordiska och internationella kollegor om ny forskning, kliniskt arbete och egna erfarenheter. En mångfald av röster, kunskap och perspektiv som visade att utvecklingen har gått framåt – och att mycket återstår att lära och göra.

I en rund vit ring står det "Nkcdb 20 år 2003-2023" i grön text. I mitten håller 5 händer i varandra. Händerna har olika hudfärger. Illustration.

Dövblindteam och Nkcdb fyller 20 – stora framsteg men mycket återstår

Etiketter: dövblindteam, Nkcdb, jubileum

De tre stora dövblindteamen och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har blivit vuxna. Alla fyller 20 i år. Mycket har hänt sedan elva dövblindkonsulenter skulle täcka hela landet. Det är dags att fira! Men också att reflektera. Vad har förändrats? Blivit bättre? Vilka är dagens utmaningar? Läs vad de inblandade tycker, både de som ger stöd och de som behöver det. 

Porträttbilder på Karin Stenfeldt och Ulrika Kjellström, foto, samt illustrationer på två barn med hörselnedsättning respektive synnedsättning.

Nkcdb välkomnar specialistläkare som medicinskt sakkunniga inom syn och hörsel

Etiketter: Usher syndrom, medicinskt sakkunniga, näthinnesjukdomar, hörsel- och balansrubbningar

Vikten av att tidigt kunna upptäcka och kartlägga sjukdomar som förändrar patienters syn- och hörselförmåga är en drivkraft som förenar specialistläkarna Ulrika Kjellström och Karin Stenfeldt vid Skånes universitetssjukhus. Båda är sedan årsskiftet nya ansikten inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, där de på konsultbasis har uppdraget att vara medicinskt sakkunniga inom sina respektive områden.

Närbild på Erik Witte i mörk tröja. Foto.

Vi behöver funktionella tester av syn och hörsel i Sverige

Etiketter: Eikholt, taluppfattning

Erik Witte är leg audionom och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet, och har erfarenhet av att utveckla taltest. I vintras träffade han Eikholt-testets skapare, audiograf Rolf Mjønes, för att utbyta erfarenheter och specialistkunskaper. Mötet fick Erik att snabbt inse möjligheterna med en svensk version av Eikholt-testet — och vikten av att haka på utvecklingen. En översättning till svenska testas under våren 2023.

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Etiketter: syn, audiovisuell talförståelse, hörsel, Eikholt, Rolf Mjønes

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

En man med grå tröja och glasögon håller en flaska i höger hand. En kvinna i blå tröja står till höger, med ansiktet vänt mot honom. Hon klappar honom på överarmen med sin högra hand. Illustration.

Bristande tillgänglighet och ökad isolering för personer med dövblindhet – konsekvenser i pandemins spår

Etiketter: DbI, covid-19, Mattias Ehn, dövblindforskning, coronapandemin, Wahlqvist

Tack vare intensiv forskning har vi fått mer kunskap om hur coronaviruset fungerar och vacciner som minskar risken för svår sjukdom. Men behovet att lära oss mer om vilka konsekvenser viruset får för oss som individer och för samhället i stort är fortfarande stort. Moa Wahlqvist, FoU-samordnare på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor,  refererar de första publicerade artiklarna som handlar om pandemins konsekvenser för personer med dövblindhet.

Kvadrat med fyra porträttbilder på Monika Estenberger, Sari Vähänikkilä, Helene Ahnlund och Caroline Lindström. Foto.

Uppskattad pilotkurs för föräldrar till barn med medfödd dövblindhet 

Etiketter: medfödd dövblindhet, kurs, förälder

”Mycket givande”, ”Lärorikt”, ”Bra ämnen”, ”Värdefullt att få vara den som kan stärka andra”, ”Det här måste ni fortsätta med!” Det var några omdömen från dem som hösten 2021 deltog i en pilotkurs för föräldrar till barn med medfödd dövblindhet. Nu planerar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor för en ny kursomgång hösten 2022.

Porträtt Nasrine Olsson. Foto.

Jag kommer att ha med mig dövblindperspektivet i allt jag gör!

Etiketter: Högskolan Borås, dövblindhet, dövblindforskning, SUITCEYES

Nasrine Olson var initiativtagare och koordinator för det EU-finansierade projektet SUITCEYES, som pågick i tre och ett halvt år och avslutades våren 2021. Vi bad Karin Jönsson, samordnare för teknik och hjälpmedel på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), att stämma träff med Nasrine för ett samtal om projektet, sex månader efter den formella avslutningen.

Porträtt på Klas Nelfelt i rutig skjorta och grå kavaj. I höger hand har han en klubba av trä som han håller mot bröstet.

Min vision är att alla med dövblindhet ska må bra

Etiketter: FSDB, dövblindhet

Den 22 maj i år valdes Klas Nelfelt till ny ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) vid förbundets kongress. Under sin tre år långa ordförandeperiod vill han fokusera på att göra FSDB mer attraktivt för medlemmarna och öka förbundets genomslag i samhället.

En mobilskärm som visar en doktor bredvid två överlappande chatbubblor

E-hälsa och dövblindhet – hot eller gryende möjlighet?

Etiketter: dövblindhet, e-hälsa

Tidsvinster, minskad energiförlust och ett mer begränsat behov av assistans för att ta sig till en vårdgivare, det är exempel på hur en väl fungerande tjänst för e-hälsa skulle kunna förbättra vardagen för personer med dövblindhet. Men samtidigt som antalet digitala tjänster i samhället fortsätter att öka, lyckas få tjänster beakta alla användares behov.

porträttfoto taget utomhus på audionom Jenny Widmark

Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll?

Etiketter: hörselnedsättning, Usher typ 2, synnedsättning

Att kunna utnyttja sin hörsel så bra som möjligt med hjälp av olika hjälpmedel är utan tvekan mycket viktigt för personer som har Ushers syndrom typ 2. Men att vara beroende av teknik för att få vardagen att fungera innebär också en sårbarhet. I sin magisteruppsats i audiologi utforskar Jenny Widmark vad hörsel, hörapparater och olika hjälpmedel betyder i det dagliga livet för den här gruppen.