Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Bild på hemsidan för den norska hörselsimulatorn

Simulatorn som demonstrerar hur hörselnedsättningarna låter

Hur låter omgivningen för den som har en hörselnedsättning? Testa själv med den norska hörselsimulatorn. Den finns på nätet och ger exempel för olika åldrar, situationer och typer av nedsättning.
Det lilla barnets lek med legobitar på förskolan låter helt olika beroende på vilken del av örat som skadats, hur stor nedsättningen är och om det finns bakgrundsljud med i bilden.

Audiolog Rolf Mjønes står framför en dator-

Många magiska ögonblick när syn och hörsel optimeras

Optimering. Det är ett ständigt återkommande ord för teamet på Eikholts AV-klinik. Målet är att brukarna ska ha så stor nytta som möjligt av sin syn och hörsel.
Det kan handla om att kunna behålla jobbet. Eller att kunna gå på puben igen.
− Man måste tänka utanför boxen och se hela personen, säger audiograf Rolf Mjønes, som tillsammans med hörselrådgivare Magnus Tollefsrud håller kurser i optimering av hörseln.
I artikelsamlingen om samspelet mellan syn och hörsel finns fler artiklar om arbetet på Eikholt.

porträtt på Jean-Pierrr Gagné

Synen otroligt viktig för förmågan att höra

Vår uppgift är att lösa problem. Inte att bota, vilket många audiologer tyvärr tycks tro, säger Jean-Pierre Gagné, professor i audiologi och en av Kanadas ledande forskare när det gäller hörselrehabilitering .
− Vi fokuserar på att så långt det går återställa möjligheten att delta i de aktiviteter som är viktiga för den enskilde. Det handlar också om syn.

Magnus Tollefsrud och Åshild Johansen

På Eikholt får brukarna hjälp med att sänka skuldrorna

Det går att göra det bättre! Det är budskapet från den nya AV-kliniken på norska Eikholt. Där arbetar ett tvärfackligt team med att maximera syn- och hörselrester hos personer med dövblindhet. Målet är att brukarna ska använda sin energi på att göra det de verkligen vill i stället för att ständigt vara på helspänn.
—Det är helt fantastiskt, säger Åshild Johansen som kommit för att få hjälp med en hörapparat och koppla in en samtalsförstärkare.