Ojämlik fritid redovisar MFD i ny rapport

Myndigheten för delaktighet, MFD, har kartlagt vad som görs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv fritid. Rapporten, som beställts av regeringen, finns på MFDs hemsida och heter Aktiv fritid – Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel.

Resultatet är nedslående. Tillgången till fritidshjälpmedel är inte jämlik, slår MFD fast. Den som behöver fritidshjälpmedel måste nästan alltid köpa dessa själv. Andra hinder som beskrivs är dålig ekonomi, otillgängliga transporter och bristande tillgänglighet. Skillnaderna över landet är stora och det finns även skillnader mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Men en viktig slutsats är att det går att öka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid – med små ansträngningar.