Nytt nätverk kring IKT för personer med dövblindhet

Den snabba utvecklingen inom IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) gör det svårt att hålla sig uppdaterad om alla nya möjligheter som öppnas för personer med dövblindhet. Många som arbetar med att anpassa, installera, serva och utbilda på IKT för personer med dövblindhet är också ofta ensamma på sin arbetsplats om att ha just den uppgiften. Därför har det nu skapats ett nätverk där det ska vara enkelt att både inspireras av lösningar andra hittat, och kunna bolla problem som dykt upp.

Bakgrund

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor hade under våren en träff med kontaktpersonerna i Regionerna med tema kommunikation. Bland annat berättade Sara Benjaminsson som arbetar som kommunikationspedagog i dövblindteamet i Västra Götalandsregionen om hennes arbete kring distanskommunikation. Både Sara och andra som var med berättade att de kände sig ensamma i sin roll att arbeta med teknik och hade ett behov av att diskutera IKT-frågor specifikt utifrån ett dövblindperspektiv med andra.

Vi bjöd därför in till en första träff för att se vilket intresse som fanns och diskutera formerna för ett nätverk.

Uppstart

24 personer har redan anmält sitt intresse att vara med i nätverket. Under första mötet 19/6 deltog 11 personer och de kom både från hörsel- och synverksamheterna samt alternativ telefoni. Vissa ingick även i regionernas dövblindteam.

Två personer tecknar taktilt framför en dator. Illustration.

Målet med nätverket definierades som en plats att utbyta lösningar, erfarenheter och problem mellan professionella som arbetar med anpassningar, support och utbildning av IKT-produkter för personer med dövblindhet.

Utöver att diskutera formerna för ett nätverk bollades även ett par aktuella problem mellan deltagarna. Minnesanteckningar från mötet finns i forumet för teknik och hjälpmedel under ämnet ”Nätverksträffar IKT-DB”

Nätverksträffar under hösten

Vi kom fram till att under hösten ha 4 digitala träffar på 90 minuter var. Dessa kommer att genomföras på Teams klockan 08:30–10:00 den 23 augusti, 4 oktober, 15 november och 20 december.

Dagordningen kommer att vara enkel:

  1. Dela erfarenheter och goda exempel med varandra
  2. Ta upp frågor och problem
  3. Aktuellt/Övrigt

Allt kring nätverket som minnesanteckningar och länkar till mötena kommer att finnas under ämnet ”Nätverksträffar IKT-DB” i Forumet för teknik och hjälpmedel (https://nkcdb.se/fora/teknik-hjalpmedel/). Där bör man också lägga in önskemål på ämnen att ta upp på kommande möten.

Vill du vara med?

Vill du vara med i nätverket och inte redan anmält ditt intresse för nätverket så kan du kontakta Monika Estenberger: monika.estenberger@nkcdb.se

 

TEXT: Karin Jönsson
ILLUSTRATION: Carolin Frick, Lönegård & Co

Publicerad 28 juni 2024