Nytt datum för grundkurs om förvärvad dövblindhet

Vi har beslutat att flytta fram starten på vår grundkurs om förvärvad dövblindhet. Skälen är dels att vi har få anmälningar i nuläget, dels en osäkerhet om var vi kommer att stå i slutet av sommaren i fråga om smittspridning av SARS-CoV-2. Vi förväntar oss att även vid ett mer normaliserat läge, kommer de vi riktar grundkursen till (främst personal inom syn- och hörselhabilitering) att ha sitt fokus på att ta emot besök som blivit avbokade till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer under våren.

Grundkursen kommer i stället att starta 2021 med tre kursdagar, 12-14 januari. Del två kommer att äga rum 13-15 april. Vi kommer att vara i Norrköping vid båda kurstillfällena.

Varmt välkommen med din anmälan!