Nytt år och nytt uppdrag!

God fortsättning på det nya året!

Det känns fantastiskt roligt att kunna berätta att vi har fått fortsatt förtroende att driva och utveckla dövblindfrågorna i Sverige. Nkcdb har nu ett avtal med Socialstyrelsen som omfattar perioden 2017-2022. Och det finns massor av viktiga uppgifter kvar att göra! Uppdraget är ganska likt det tidigare, men så klart kommer vi att behöva göra en del nya prioriteringar den kommande perioden. Det är behoven ute i landet som styr vad vi behöver prioritera och det gör vi i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och andra i vårt nätverk.

Det nya uppdraget omfattar i korthet följande områden:

  1. Expertstöd till personal som arbetar med barn och vuxna med dövblindhet
  2. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
  3. Metodutveckling inom dövblindområdet
  4. Kurser och utbildningar
  5. Brukarsamverkan

Ett prioriterat område under de närmsta åren blir att fortsätta arbetet med att identifiera dövblindhet hos barn. Det duger inte att påbörja en lång, ibland livslång, habilitering med ett barn och inte med säkerhet veta om och hur barnet ser och hör. Ett stort arbete har gjorts i Kalmar läns landsting och nu fortsätter vi med fler landsting. Vår ambition är att utforma en modell som gör det möjligt för alla landsting att kunna identifiera barn med dövblindhet och ha rutiner så att man i framtiden inte missar kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet hos barn. I samband med att barn identifieras, måste också personal få kunskaper om dövblindspecifik habilitering och barn och föräldrar behöver få tillgång till ett gott och kunskapsbaserat stöd. Det är alltså mycket jobb att göra, på många håll och av olika slag.

Under åren 2013-2016 har IKT (informations- och kommunikationsteknologi) varit ett högprioriterat område som vi avsatt särskilda projektresurser till. Ole Mortensen har varit anställd som projektledare men slutade sitt uppdrag nu vid årsskiftet. Teknik och hjälpmedel ingår nu som en del av vårt expertstöd och en särskild expertgrupp för detta har bildats. Den samordnas av Karin Jönsson, som också är en del av gruppen och övriga är: Janne Koski (Hjälpmedel Västerbotten), Ronnie Widmark (StocKK och Appsök) samt Thomas Ragnarsson (SPSM och tidigare SPRIDA). Ni kan läsa mer här på hemsidan under Teknik och hjälpmedel.

Vår ambition är att ha en ständigt flöde av kunskap mellan professionella, forskare och de som lever med dövblindhet eller är anhöriga. För att kunna höja ribban på Nkcdb när det gäller att kunna kunskapsbasera stödet till barn och vuxna med dövblindhet och för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik har vi anställt Moa Wahlqvist som FoU-samordnare. Moas forskning om fysisk och psykisk hälsa hos personer med Ushers syndrom har väckt ett stort intresse runtom i landet. Det finns ett starkt önskemål, både från brukare och professionella, att arbeta fram strategier för att kunna erbjuda insatser som motverkar fysisk och psykisk ohälsa hos personer med dövblindhet.

Nkcdb har ett nätverk av kontaktpersoner i hela landet. Det innebär att det finns en kontaktperson för dövblindfrågor i varje landsting/region (21 personer) och en i varje region inom Arbetsförmedlingen syn/döv/hörsel (6 personer). Deras uppgift är att hålla ihop frågor som rör dövblindhet och att sprida information från oss vidare ut i sina organisationer och i motsatt riktning. Det finns ett stark uttalat önskemål att vi ska erbjuda webbutbildningar och webbinarier. Det skulle göra det möjligt för fler att ta del av kunskaper om dövblindhet, i synnerhet i tider då många verksamheter behöver spara på resurserna. Vi kommer under 2017 att planera och prioritera innehåll och teman och skaffa oss mer kunskaper för att kunna genomföra webbutbildningar och webbinarier på bästa och mest tillgängliga sätt. Redan under våren 2017 kommer vi att erbjuda ett par webbinarier kring användningen av smarta telefoner som hjälpmedel. Kom gärna med förslag på innehåll.

Det var lite kortfattat om nya uppdraget så här långt. Glöm inte att hålla koll på våra och andras kurser, konferenser och utbildningar. Det gör du enklast genom att gå in i vår kalender här på hemsidan. Vi lägger regelbundet ut nyheter och spännande artiklar, både här på hemsidan och på vår facebooksida. Så håll koll! Enklast gör du det genom att prenumerera på våra nyheter och att ”gilla” oss på facebook.

Utanför mitt fönster här på kontoret i Lund är luften full av stora vita snöflingor, en mycket ovanlig syn i Skåne nuförtiden. Det snöar inte rakt ner, det gör det aldrig i Lund. Det snöar horisontellt och varje liten flinga ställer till stor kaos och oreda.  Och vi blir alltid lika överraskade när det händer. Det är det som kallas för skånsk vinter.