Nysa, prosit

Gör så här

– Håll O-handens fingertoppar stilla på överarmens eller ryggens övre del.
– Dra handen neråt med en snabb rörelse samtidigt som O-handen förändras till sprethanden.

Illustration av tecken "Nysa, prosit"