Ny webbplats – med allt om dövblindhet på ett ställe

Kollage av tre illustrationer från Nkcdb:s webbplats
ST: Tre illustrationer som symboliserar teknik och hjälpmedel, stöd till professionella och psykosociala frågor hämtade från Nkcdb:s nya webbplats.

God tillgänglighet för alla, stärkt målgruppsfokus och mera kommunikation. Det har varit viktiga utgångspunkter i arbetet med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors nya webbplats som bjöd in omvärlden i juni. 

Den nya sajten erbjuder innehåll för såväl professionella och forskare som för personer med dövblindhet, deras närstående och en intresserad allmänhet.

– Vårt webbprojekt blev en lång resa, men nu upplever jag att vi har fått en webbplats som ger oss fina möjligheter att växa vidare digitalt, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

Henrik Malmqvist framför sin desktopdator, foto.
Henrik Malmqvist, webbkonsult på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, förespråkar användning av standardlösningar för att främja ökad tillgänglighet på nätet.

Intentionen att vara en förebild i fråga om tillgänglighet har varit en faktor som styrt utvecklingsarbetet. Varje idé i fråga om design, struktur och funktionalitet har blivit grundligt testad och utvärderad. Målet har varit att skapa en webbplats som bygger på så enkla lösningar som möjligt.

– Genom att välja en standardplattform och kompletterande standardfunktionalitet som redan är tillgänglig, vill vi bidra till en gemensam utveckling för större tillgänglighet på nätet. En tillgänglighet som kräver skräddarsydda lösningar gör vägen onödigt lång och krokig. Det är helt enkelt smartare att premiera de lösningar som redan är anammat ett tillgänglighetstänk och används av många webbplatser, än att bygga egna unika lösningar, säger Henrik Malmqvist som har byggt Nkcdb:s nya webbplats.

Stärkt målgruppsfokus

Den primära målgruppen för Nkcdb:s webbplats är de yrkesgrupper i regioner, kommuner och inom olika myndigheter som i sin vardag möter personer med dövblindhet. På den nya sajten finns en öronmärkt del ”Stöd till professionella” för att underlätta deras arbete.

– Vi har hämtat både vägledning och inspiration från den regionkartläggning vi genomförde 2019–2020. I dag är den här delen av webbplatsen strukturerad utifrån det vi vet att många tycker är svårt och kämpar med i det dagliga arbetet. Det handlar bland annat om psykosociala insatser, kommunikation samt teknik och hjälpmedel, säger Lena Göransson.

Ytterligare en anpassning på webbplatsen är att den allmänna informationen, som finns under rubriken ”Om dövblindhet”, nu finns på lättläst svenska och översatt till svenskt teckenspråk.

Mera kommunikation

För Nkcdb har det även varit viktigt att skapa förutsättningar för ökad interaktion med webbplatsens besökare. Förhoppningen är att åtkomsten till resursgrupper för professionella ska bidra med detta. Sedan tidigare har Nkcdb särskilda resurser för teknik och hjälpmedel samt medicinska frågor. Nu finns ytterligare två resursgrupper, för kommunikation och för psykosociala frågor.

foto: porträtt Lena Göransson
Verksamhetschef Lena Göransson hoppas att den nya webbplatsen ska bidra till mera kommunikation med verksamhetens målgrupper.

– Vi har tillfrågat de regioner där de här resurspersonerna arbetar sedan tidigare. De har alla ett stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med insatser för personer med dövblindhet. Det här innebär en förändring i vårt arbetssätt här på Nkcdb och vi hoppas och tror att den här strukturen kommer att medföra en snabbare och mer effektiv kunskapsutveckling i landet. Våra olika resurspersoner kommer att tillföra verksamhetsnära kunskap och deras arbete hos oss kommer att ge dem möjlighet att fördjupa sin kompetens om dövblindhet, säger Lena Göransson.

Under hösten 2021 kommer Nkcdb att lansera digitala forum via webbplatsen. Målsättningen är att underlätta för professionella att kunna ställa frågor, både till varandra och till verksamhetens resursgrupper, i en sluten miljö. Förberedelserna är i full gång och först i raden väntar ett forum för audionomer, ett för kuratorer och ett för dem som arbetar med frågor som rör kommunikation och dövblindhet.

Fortsatt fokus på digitala lösningar

Nkcdb kommer även att stimulera ökad interaktion genom att bredda möjligheterna att sprida kunskap i digital form.

– Under pandemin har vi noterat att fler väljer att delta, när vi erbjuder kunskap i form av föreläsningar och utbildningar digitalt. Vi kommer inte att överge närformatet, men vi är övertygade om att vi kommer att använda fler digitala format framöver. På så sätt kan vi komma närmare våra målgrupper, mötas oftare och utveckla dialogen med dem, säger Lena Göransson.

Viktigt med återkoppling

Självklart finns är det en utmaning att skapa en webbsida med ambitionen ”allt om dövblindhet på ett ställe”. Lena Göransson menar att det är lätt att föreställa sig en webbplats om dövblindhet som smal och riktad till en mindre målgrupp.

– Men dövblindhet är ett kunskapsområde som spänner över alla åldrar, från det nyfödda barnet till äldre, och över livets alla områden. Det finns så många frågor och perspektiv att belysa! Till det kommer vår intention att vara så tillgängliga som möjligt för alla, vilket kräver en ständig dialog med omvärlden, menar Lena Göransson och avslutar:

– Synpunkter på både innehåll och tillgänglighet är en hjälp vi behöver – och ser fram emot att få!

Fakta nkcdb.se

  • Plattform: WordPress
  • Webbutveckling: Extendio AB
  • Illustrationer: Lönegård & Co (Carolin Frick)
  • Teckenspråksöversättning: NingAB
  • Lättläst: Bjelle Media AB