Ny webbaserad föreläsningsserie i sommar – ”Living with Deafblindness in a New Reality”

Under pågående krishantering av covid-19 uppmärksammar Deafblind International (DbI) möjligheten att tillsammans problematisera, dela kunskap och hitta lösningar för personer som har dövblindhet.

Den 22-26 juni (vecka 26) kommer DbI att erbjuda en serie webbaserade föreläsningar med det gemensamma temat ”Living with Deafblindness in a New Reality” (”Att leva med dövblindhet i en ny verklighet”). Varje dag kommer det att finnas ett nytt webbinarium, som tar utgångspunkt i en eller flera frågeställningar, till exempel:

  • Hur kan vi förklara vad som händer för personer med dövblindhet?
  • Vilka verktyg och insikter har vi och hur kan de påverka nästa steg?
  • Hur kan vi hantera fysisk distansering när vi behöver kommunicera taktilt?
  • Hur kan vi använda internetbaserade verktyg för utvärdering, intervention och medarbetarutbildning?
  • Vilka ämnen behöver vi reflektera över för att förbereda oss för framtiden?
  • Vad betyder denna kris för oss som samhälle?

Målet är att öka vår förståelse om hur det är att leva med dövblindhet. Presentationerna kommer att hållas på engelska, vara en timme långa och erbjudas flera gånger för att underlätta för personer i olika tidszoner att delta.

 

Deafblind International är en internationell icke-vinstdrivande medlemsorganisation med inriktning på behoven hos personer med dövblindhet, deras familjer och de professionella som tillhandahåller stöd och insatser. Verksamheten är inriktad på att sammanföra individer och organisationer för att dela information, med syfte att utveckla och tillhandahålla stöd och insatser av god kvalitet världen över. Organisationen förvaltas av en styrelse sammansatt av frivilliga från hela världen.