Ny personal på Nkcdb!

På Nkcdb har det blåst förändringsvindar inför 2021. Mångåriga medarbetare har slutat och nya har kommit på plats. Här har vi sammanfattat läget för dig som har regelbunden kontakt med oss.

Anne Jalakas och Gullan Pingel har slutat hos oss på Nkcdb. Anne har varit synlig i flera sammanhang, inte minst via de intressanta artiklar om dövblindhet hon skrivit och publicerat på vår hemsida. Gullan Pingel, som alltid svarat i telefon på trevlig skånska, har varit en uppskattad spindel i nätet för de som deltagit på våra konferenser eller vid besök och möten på vårt kontor i Lund. Vi har även tackat av Anita Dath som har varit projektledare under ett par år och gjort ett värdefullt jobb hos oss med projektet ”Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet – hur den är organiserad och vilka insatser som erbjuds i Sveriges regioner.

I den organisation vi nu successivt bygger upp i Lund kommer Karen Catalán att arbeta 40 procent som assistent. Karen kommer i första hand finnas tillgänglig på måndagar och onsdagar. Hon kommer bland annat att ansvara för administration kopplad till våra publikationer, kurser och konferenser.

Vidare kommer Eva Bökman, som inte är helt ny hos oss, att fortsätta i en anställning på 80 procent. Eva kommer att arbeta som kommunikatör och just nu är hennes huvudfokus på att samordna arbetet med att ta fram en ny webbplats och en ny webbaserad utbildning om medfödd dövblindhet.

Utöver det är vi mycket glada över att få ha Caroline Lindström på halvtid i vår verksamhet. Caroline är specialpedagog och hennes kompetensområde är kommunikation och dövblindhet. Under 2020 har hon jobbat med oss i vårt projekt ”Barn och ungdomar med dövblindhet – ett kunskapsstöd”.

Vi ser fram emot ett spännande nytt år där vi kommer att fortsätta utvecklas som mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Varmt välkommen att ta kontakt med oss alla!

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Ansikten på åtta kvinnor och en man i en lång rad
Nkcdb:s medarbetare 2021, från vänster: Lena Göransson, Linda Eriksson, Eva Bökman, Monika Estenberger, Helene Engh, Karen Catalán, Claes Möller, Caroline Lindström, Moa Wahlqvist och Karin Jönsson.