Nu väntar pension för Marleen Janssen, världens första professor i dövblindhet

Professor Marleen Janssen har varit aktiv inom dövblindfältet i 40 år. Den 21 juni bjöd Universitetet i Groningen in till ett symposium för att hedra hennes gärning när hon nu går i pension. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor var med online under eftermiddagen för att ta del av presentationer och avtackningar.

Porträtt på kvinna med långt brunt hår som är klädd i akademisk högtidsdräkt (svart mössa och kåpa samt vit skjorta med rosett). Foto.
Professor Marleen Janssen är känd för sitt uthålliga engagemang för personer med dövblindhet, i och utanför Nederländerna. Nu går hon i pension.

Marleen Janssen började som lärare inom Visio i Nederländerna, en organisation som vänder sig till personer med synnedsättning och/eller blindhet. Där mötte hon ibland elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och det fick henne att bli mer intresserad att bidra till just de här barnens utveckling. Marleen bytte därför bana och började arbeta på Kentalis-Rafaël, en skola för elever med dövblindhet i Nederländerna, där hon blev kvar i olika roller under 25 år.

En pionjär inom dövblindfältet

Marleen Janssen beskrivs som en driven person med stort engagemang för personer med dövblindhet. Utifrån insikten att det fanns lite kunskap att tillgå om dövblindhet samt att det saknades forskning i ämnet, bestämde hon sig för att själv bidra och göra skillnad. Hon tog sin PhD i specialpedagogik 2003 med särskild inriktning på dövblindhet och blev då första professor i världen inom området. Sedan dess har hon bidragit till otaliga publikationer och internationella nätverk. Utöver det startade hon ett magisterprogram med inriktning på dövblindhet samt det första forskningsinstitutet med inriktning dövblindhet vid Riksuniversitetet i Groningen. Inför sin pension såg hon även till att sätta samman ett redaktörsteam för en internationell samlingsvolym med två publikationer om kommunikation och livslångt lärande för personer med dövblindhet.

Symposium ”New perspectives on Deafblindness”

Äldre och rikt utsmyckad byggnad i röd sten med många fönster. Högst upp ett torn och längst ned en bred trappa som leder upp till en avsats försedd med fyra pelare och valv. tegel med torn och fyra pelare
Riksuniversitetet i Groningen.

Flera personer var inbjudna till att bidra på symposiet med temat ”Nya perspektiv på dövblindhet” på plats i Groningen. På programmet fanns föreläsningar om bland annat ”ProTactile communication”, förhållningssätt i forskning om dövblindhet samt presentationer om kommunikation med tillhörande fallstudier.

Rosemarie van den Breemer, Phd Oslo universitet och Lilias Liston, Msc, UK, är båda föräldrar till barn med dövblindhet. De talade om insatser till personer med dövblindhet samt olika perspektiv på föräldrarollen när det gäller forskning. Båda två underströk att Marleen Janssen alltid har tagit hänsyn till samverkan mellan praxis och forskning, till exempel genom att värna samarbetet mellan universitetet och de stora organisationerna Kentalis och Bartimeus i Nederländerna samt genom en nära samverkan med föräldrar. Rosemarie och Lilias belyste hur föräldrarollen har förändrats genom tiderna, från att ha varit mer distanserad när barn med dövblindhet bodde på institution, till att i dag ha en nära relation med sitt barn. De framhöll därför att föräldrar bör vara aktivt involverade både i insatser i vardagen och i forskning på olika sätt.

Forskning med fokus på framtiden

Marleens arbete och drivkraft kommer att fortsätta genomsyra dövblindfältet genom de internationella nätverk och relationer som hon har bidragit till att etablera. Saskia Damen, docent vid Riksuniversitetet i Groningen och koordinator för magisterprogrammet med inriktning dövblindhet, poängterade att de kommer fortsätta att arbeta i Marleens anda.  Ambitionen förblir att göra skillnad för personer med dövblindhet, bland annat genom att synliggöra och fokusera på ämnen som behöver belysas mer i forskning. Saskia berättade om den pågående forskning, som syftar till att ta fram evidensbaserade interventioner i hur omgivningen kan stödja språk och kognition för personer med medfödd dövblindhet. Hon föreslog också en rad angelägna ämnen för framtiden, så som implementering av interventioner, föräldraperspektiv, kamratskap, teckenspråksinlärning samt metoder för kartläggning och utredning av dövblindhet.

Se intervju med Marleen Janssen

Marleen Janssens uppdrag (på nederländska, med engelsk undertext, 3:07 min)

Artikeltips

Världens första forskningsinstitut för dövblindhet invigt i Nederländerna