Nu finns ”En film om dövblindhet” på engelska!

I samband med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors 20-årsjubileum togs det tidigare i år fram en animerad film som beskriver dövblindhet enligt den nordiska definitionen. Nu finns även en engelsk version tillgänglig tillsammans med en engelsk syntolkad version.

Filmen, som är på drygt 5 minuter, beskriver vad dövblindhet innebär enligt den nordiska definitionen. Den visar också på vilka konsekvenser dövblindheten medför såsom att det blir svårare att samtala och umgås med andra, ta del av information och att kunna röra sig fritt och säkert på olika platser.

Det framgår också vad skillnaden mellan medfödd- och förvärvad dövblindhet är och hur viktigt kunskap är för såväl anhöriga som professionella för att personen med dövblindhet ska få det stöd som behövs.

Filmen är enkel att ta till sig och kan användas av alla som vill lära sig om dövblindhet.

– Den här animerade filmen har visat sig bli väldigt uppskattad då det inte är helt lätt att förklara vad vi egentligen menar med dövblindhet. Ganska snabbt fick vi därför frågan, bland annat från Förbundet Sveriges Dövblinda, om vi inte kunde översätta den till engelska också. Jag tänker att den är ett viktigt bidrag internationellt, men också här i Sverige, då vi vet att många som lever med dövblindhet här inte har svenska som första språk. Jag tror att den här filmen kan komma till nytta till exempel när dövblindteamen möter personer med dövblindhet och deras anhöriga som inte har svenska som sitt första språk, säger Helene Engh, biträdande verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Förutom på engelska finns filmen på svenska, svenskt teckenspråk, en med bara text och en med syntolkningsintroduktion. Du kommer åt dem här.

Startbild på filmen med texten "A film about deafblindess- in accordance with the nordic definition". Bredvid syns en sol bakom ett moln. Illustration.

TEXT: Karen Catalán
ILLUSTRATION: Carolin Frick, Lönegård & Co

Publicerad 2 juni 2023