Nkcdb: Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp
Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region och kommun. Det kan vara i verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Målsättning
Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om dövblindhet och vilka konsekvenser det kan innebära för att kunna anpassa sitt förhållnings- och arbetssätt. Men också få känndedom om olika insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Kursplan   
länk till kursplan

Datum
Utbildningen är upplagd på 6 utbildningsdagar, dessa dagar kommer att delas upp på två tillfällen.

Del 1: 12, 13, 14 januari 2021
Del 2: 13, 14, 15 april 2021

Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.

Plats
Marieborgs Folkhögskola och kursgård
Marieborgsvägen 16
602 32 Norrköping

www.marieborg.org

Kostnad
1 600 kr.
I kostnaden ingår konferenslokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika under alla kursdag samt gemensam middag 12 januari och 14 april.

Anmälan
Senast den 1 december (2020). Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan i din organisation. Det finns endast 20 platser.

Bekräftelse
Information om plats, program och deltagarlista skickas ut efter sista anmälningsdatum.

Upplysningar
Monika Estenberger
E-post:  monika.estenberger@nkcdb.se
Mobil: 0705 – 42 3674