Grundkurs om förvärvad dövblindhet – fulltecknad

Målgrupp
Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region och kommun. Det kan vara i verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Målsättning
Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om dövblindhet och vilka konsekvenser det kan innebära för att kunna anpassa sitt förhållnings- och arbetssätt. Men också få känndedom om olika insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Kursplan   
länk till kursplan

Datum
Utbildningen är upplagd på 6 utbildningsdagar, dessa dagar kommer att delas upp på två tillfällen.

Del 1: 12, 13, 14 januari 2021
Del 2: 13, 14, 15 april 2021

Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.

Plats

Del 1: Distans

Del 2:
Ev. Marieborgs Folkhögskola och kursgård
Marieborgsvägen 16
602 32 Norrköping
www.marieborg.org
(Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika under alla kursdagar samt gemensam middag den 14 april.)

Alt. Distans även del 2

Kostnad
Ingen kostnad för denna grundkurs.

Anmälan
Den här kursomgången är fulltecknad (20 platser). Här kan du göra en intresseanmälan till kommande kurser.
Din anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan i din organisation.

Bekräftelse
Information om plats, program och deltagarlista skickas ut efter sista anmälningsdatum.

Upplysningar
Monika Estenberger
E-post:  monika.estenberger@nkcdb.se
Mobil: 0705 – 42 36 74