Nationell konferens om dövblindhet 19-20 oktober

Plats: Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, 101 26 Stockholm Tel. 08 – 676 98 49
www.choise.se

Vem får vara med?
Förutsättningar för delaktighet

Program 19/10 – Ensam är inte stark – kommunikation kräver samarbete

13.00 Välkomna!
Lena Göransson, verksamhetschef
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

13.15 Språkets mirakel
Bo Renberg, retoriker och författare till biografin Helen Kellers
värld – berättar om Helen Kellers språkliga utveckling och
vilken betydelse språket har för vår tolkning av den yttre
verkligheten och för den inre värld som vi skapar med hjälp av
vår fantasi.

14.30 – 15.00 KAFFE

15.00 – 16.00 Inte precis som Helen Keller
Anne Nafstad, specialpsykolog vid fagavdeling for døvblindhet
og sammensatte syns- og hørselsvansker,
Statped sørøst, Norge
– berättar om vikten av partnerkompetens i mötet med personer
med medfödd eller tidigt inträffad dövblindhet.

16.00 Avslut – och därefter uppmuntrar vi er till att träffas på valfri plats
och passa på att utbyta erfarenheter. De av er som vill träffas
kring ett visst tema är välkomna att höra av sig till oss i förväg
så kan vi hjälpa till att arrangera det.

PROGRAM 20/10
Att mötas via dövblindtolk
8.30 Karin Bäckgren, lärare vid tolkkutbildningen på Fellingsbro
folkhögskola, Örebro
Linda Eriksson, pedagog vid Nationellt kunskapscenter för
dövblindfrågor

9.30–10.00 KAFFE & MINGEL

Teknik för livskvalitet
10.00 Paneldiskussion – Ole Mortensen och personer med dövblindhet
diskuterar teknik för information och kommunikation – IKT

11.00 KORT PAUS

Vi lär oss om orientering, förflyttning och ledsagning
11.15 Anitha Svensson, synpedagog, Stockholms syncentral
John Sundholm, sjukgymnast, Stockholms syncentral

12.15 – 13.15 LUNCH

Hur kan man arbeta med fysisk och psykisk hälsa?

13.15 Samtal mellan Mattias Ehn, psykolog i dövblindteamet i Stockholm,
och en person som har dövblindhet.

14.00 Erfarenheter av att arbeta med ACT – Acceptance commitment
therapy– i grupp, psykolog från dövblindteamet i Stockholm.

14.30 Gunilla Kvist, FSDB:s föräldraråd, berättar om familjeprojektet
”Verktyg för bättre hälsa”.

15.00 KAFFE & AVSLUT