Mer samverkan på nya Döv- och dövblindcentralen i Uppsala

Hallå där, Vivianne Börjesson, verksamhetschef för Hörsel- och synverksamheterna i Uppsala! Ni har nyligen invigt Region Uppsalas nya Döv- och dövblindcentral?

Tre kvinnor i ett rum med vita väggar. Två av dem håller ett band mellan sig och den tredje som står i mitten håller en sax i höger hand.
Dags för bandklippning under invigningsceremonin för nya Döv- och dövblindcentralen i Uppsala. Från vänster: verksamhetschef Vivianne Börjesson, förvaltningsdirektör Torun Hall och gruppchef Kajsa Hellström.

Javisst, det stämmer! Fredagen den 29 april kunde vi äntligen inviga Döv- och dövblindcentralen, som faktiskt varit i gång sedan januari 2021. På förmiddagen hade vi öppet hus där alla som var nyfikna på vår verksamhet kunde delta i prova-på-aktiviteter, se och känna på hjälpmedel samt träffa och mingla med föreningar och personal. På eftermiddagen hade vi en formell ceremoni med bandklippning. Till den hade vi bjudit in chefer, politiker, utvalda tjänstemän inom regionen och länets kommuner till ett invigningsprogram för att berätta om vår nya verksamhet.

I invigningsprogrammet medverkade vår förvaltningsdirektör Torun Hall, FSDB Uppsala och Gävleborgs län, Nkcdb samt några medarbetare som berättade om ett par utvecklingsprojekt som vi nyligen har jobbat med. Våra inbjudna gäster fick naturligtvis också chansen att öka sin insikt om hur det kan vara att leva som teckenspråkig döv eller med en kombinerad syn- och hörselnedsättning av olika grad, i en prova-på-aktivitet direkt efter ceremonin.

Hur kommer det sig att ni har startat den nya enheten?

Vi vill kunna erbjuda en sammanhållen vård för den som är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. På det här sättet har vi gjort det enklare för våra medarbetare att samverka utifrån varje individs unika behov, som i många fall kan vara omfattande när det handlar om dövblindhet. Vår målsättning ligger också i linje med den omställning av vården som pågår inom regionen, kallad ”Effektiv och nära vård 2030”. Ett viktigt fokus i omställningen är att utveckla och stärka den vård som invånare och patienter behöver ofta.

I dag är Döv-och dövblindcentralen en av tre enheter som ingår inom Hörsel- och synverksamheterna. Det innebär bland annat att vi kan prova ut, träna orientering med käpp, lära ut nya sätt att kommunicera, ge stöd vid kontakter till myndigheter eller erbjuda samtalsstöd under ett och samma tak. I våra lokaler finns även tekniker och ingenjörer som kan hjälpa till att installera eller reparera hjälpmedel.

Vad betyder det för de personer med dövblindhet som har kontakt med er?

Vår avsikt har varit att göra det enklare för den som behöver besöka oss. För de vi möter kan rätt insatser vara helt avgörande för möjligheterna att leva självständigt och delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Vår förhoppning är att mer samverkan ska bidra till att vi kan lösa olika frågeställningar lite snabbare, vilket i bästa fall innebär kortare väntetid för den som har behov av flera insatser. Att ha många kompetenser samlade på ett ställe är en stor fördel, inte bara för personer som har dövblindhet utan också för oss som arbetar här.

Två kvinnor i mörkblå vårdkläder vid en entré. På en vit skylt mellan dem står det "Hörsel- och synverksamheterna" och "Närsjukvård med blå text. Foto.
Vivianne Börjesson och Kajsa Hellström är nöjda med att ha samlat bred kunskap under samma tak. I Region Uppsala arbetar alla i dövblindteamet även på antingen Hörcentralen eller Syncentralen.

Hur har förändringen tagits emot av era medarbetare?

Nu när vi har fått testa och arbeta utifrån de nya förutsättningarna under drygt ett år är alla positiva, inte minst kring möjligheterna till samverkan. Förändringsprocessen har fått ta tid och vi har jobbat oss igenom de frågeställningar som funnits längs vägen. Vi har också haft nära kontakt och samtal med flera brukarorganisationer för att kunna ta tillvara deras intressen på ett bra sätt. De samtalen har även löst en del skepsis som fanns bland våra medarbetare inledningsvis.

I dag kan vi erbjuda en sammanhållen vård för den som är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi har gjort det enklare för våra medarbetare att arbeta tillsammans utifrån varje individs behov. Att vara samlade på samma plats underlättar på många plan, inte minst när det handlar om att bygga relationer och vara tillgängliga för de som behöver vår kompetens. Pandemin har givetvis påverkat vårt arbete, men ändå har arbetsglädjen varit hög och många förbättringsarbeten har genomförts sedan vi startade Döv- och dövblindcentralen!

 

Förvaltningen Nära vård och hälsa skapades 2018 genom sammanslagningen av Primärvården och Hälsa och habilitering. Nära vård och hälsa växer och är Region Uppsalas näst största förvaltning med 1700 medarbetare. Den består av 68 olika verksamheter, bland annat vårdcentraler, habiliteringsenheter, mobila närvårdsteam och närvårdsavdelningar.

Dövblindteamet i region Uppsala består av audionomer, synpedagoger, kuratorer, psykolog, dövblindpedagog, optiker, sjukgymnast och tekniker. Alla i dövblindteamet arbetar även på antingen Hörcentralen eller Syncentralen så det finns en bred kunskap i teamet.