Masterutbildning i dövblindhet vid universitetet i Groningen, Nederländerna

Vill du lära dig mer om dövblindhet och samtidigt få en masterexamen? Masterprogrammet i dövblindhet vid Groningens universitet i Nederländerna erbjuder en unik utbildning där du får möjlighet att tillägna dig kunskaper i både teori och metod. Dessa kunskaper kan du sedan använda för att analysera konsekvenserna av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet avseende utveckling, vardagsfungerande och livskvalité. Kunskaperna som du tillägnar dig kommer du kunna tillämpa i forskning, bedömning och intervention. Programmet är öppet för alla men riktar sig främst till dig som redan arbetar inom dövblindområdet och vill lära dig mer samt få behörighet för forskarstudier.

Läs mer om mastersprogrammet här.

Groningens universitets logga. Grafik.

Text: Helene Engh

Publicerad 28 december 2023