Master i dövblindhet vid Groningen University

I september 2020 startar ett tolv månader långt masterprogram i dövblindhet vid universitetet i Groningen (Nederländerna). Programmet är framtaget för att utveckla färdigheter i att analysera effekterna av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet på utveckling, daglig funktion och livskvalitet. Kunskaperna ska vara tillämpbara i samband med forskning, bedömning och för att kunna ge olika insatser.

Målgruppen för programmet är personer som redan arbetar professionellt med dövblindhet och som vill utvidga sina grundläggande kunskaper och forskningsfärdigheter.

Undervisningsspråket är engelska och studierna är förlagda på fakulteten för beteende- och samhällsvetenskap.

Här hittar du mer information om utbildningen