Om dövblindhet

Dövblindhet innebär att
en person både hör och ser mycket dåligt, eller inget alls.
Dövblindhet är en funktionsnedsättning
som gör det svårare att delta
i olika aktiviteter och i samhället.

Medfödd dövblindhet kallas det
när ett barn har med sig dövblindheten från födelsen.
Då blir det extra svårt att utveckla ett språk.
Familjen kan behöva mycket stöd och hjälp.

Förvärvad dövblindhet kallas det
när dövblindheten inträffar senare i livet,
när personen redan har lärt sig ett språk,
antingen teckenspråk
eller talat språk.

När gamla människor
får både sämre syn och sämre hörsel
kallas det kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre.

Många saker blir svårare:

 • att prata och umgås med andra människor
 • att få information
 • att veta var man är
 • att kunna förflytta sig säkert på egen hand.

Eftersom syn och hörsel fungerar dåligt
blir känseln extra viktig.
Det kallas för det taktila sinnet.

Det är vanligt att synen och hörseln blir ännu sämre.
Det kallas progression.

Ibland har en person med dövblindhet
även andra funktionsnedsättningar.

Känseln blir extra viktig

Den som ser dåligt kan få hjälp av sin hörsel.
Den som hör dåligt kan få hjälp av sin syn.
Men när man har dövblindhet
kan inte öronen hjälpa ögonen, eller tvärt om.
Hörsel och syn har svårt att kompensera för varandra.

Då blir det extra viktigt med känsel och beröring.
Det kallas för det taktila sinnet.

Stöd till personer med dövblindhet är ofta taktilt,
till exempel taktilt teckenspråk och punktskrift.

Det kan se mycket olika ut

Flera saker påverkar hur stor funktionsnedsättningen blir:

 • Om man förlorat hörsel och syn som liten eller vuxen.
 • Hur mycket av syn och hörsel som försvunnit.
 • Om man har dövblindhet sedan födelsen,
  eller om man fått dövblindhet senare i livet.
 • Om man har andra funktionsnedsättningar.
 • Om dövblindheten blir sämre och sämre,
  eller om den är oförändrad och stabil.

 

Eftersom flera saker påverkar
upplevs dövblindhet på olika sätt av olika personer.

Det mesta tar längre tid för en person med dövblindhet.
Det kan vara svårt att förstå den information man får.
Ofta saknas information.
Man får lita på information från sin närmaste familj,
använda minnet och försöka lista ut saker.
Då blir man lätt trött.

Kunskap om dövblindhet behövs

Olika personer med dövblindhet kan behöva olika stöd.
Det behövs kunskap från många olika experter
för att kunna hjälpa alla på bästa sätt.
Det behövs stöd och service
både till personer med dövblindhet
och till deras familjer.
Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb)
lär ut ny kunskap
till de personer som i sitt arbete
möter barn och vuxna med dövblindhet.