Det behövs kunskap

Samhället måste ge stöd till personer med dövblindhet.

Det kan till exempel vara:

  • Teknik som kompenserar för nedsatt syn och hörsel
  • Tolk
  • Ledsagning
  • Färdtjänst
  • Personlig assistans
  • Hjälp av dem som är specialister på dövblindhet.

Det finns bara ett litet antal specialister på dövblindhet.
Det gör att alla med dövblindhet
inte alltid får rätt hjälp.

Man behöver undersöka hur pass bra den hjälp fungerar
som personer med dövblindhet får idag.

För att vi ska få fram mer kunskap om dövblindhet
behöver dessa personer träffa varandra:

  • De som forskar
  • De som har egen erfarenhet av dövblindhet
  • De som arbetar som specialister på till exempel syncentraler.