Att prata och umgås

Det är svårt att umgås och prata med andra människor
för den som har dövblindhet.

Alla former av kommunikation blir svårt,
till exempel att läsa en skriven text
eller att prata och umgås med andra människor.

Jag som ser
kan se hur du reagerar,
när jag pratar med dig.
Jag ser ditt kroppsspråk
och om du ser glad eller ledsen ut.
Vi tittar på varandra
och jag ser när det blir min tur att prata.
Den som inte ser,
får försöka uppfatta allt detta med hörseln.

Jag som hör
kan höra på din röst om du är trött eller arg.
Jag hör vilka ord du väljer
och vad som händer i bakgrunden.
Den som inte hör lika bra
får vara extra uppmärksam på det som syns:
dina miner, hur kroppen och läpparna rör sig.

Alla dessa intryck ger oss ett sammanhang,
så att vi lättare kan förstå och tolka ett samtal.
Dövblindhet gör att detta blir svårt.

En dövblindtolk måste därför berätta om allt i ett rum,
både det som sägs och det som syns,
men också andra saker som kan påverka.

Personer med dövblindhet använder olika metoder
för att kommunicera med sin omgivning.
Du kan läsa mer om det under rubriken Stöd till professionella.