Lämna med esc

Gör så här

– Börja med att lägga J-handens handflata mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra handen fram och tillbaka några gånger med korta och snabba rörelser som att ”sudda”.
– Sätt sedan pekfingrets fingertopp mot samma läge.
– Tryck till med fingret som att ”klicka”.
– Denna signal kan du använda för att till exempel säga att man ska lämna en dialogruta eller en meny.

illustration för signalen lämna med escape