Lägg av!

Gör så här

– ”Kicka” till med en snabb och skämtsam rörelse med armbågen mot överarmens nedre del.

Illustration av signalen för Lägg av!