Kvinna, lång

Gör så här

– Börja med signalen för kvinna.
– Sätt måtthandens fingertoppar mot överarmens eller ryggens övre del.
– Dra handen neråt.
– Slut samtidigt måtthandens fingertoppar till nyphanden.
– Öppna handen igen, så att det blir som ett ”timglas” eller runda ”kvinnliga” former.
– Sätt sedan vinkelhandens sida mot övre delen av överarmen eller ryggen för att markera ”lång”.
– Tips! Du kan ersätta signalen för kvinna med signalen för man.

Illustration av signalen för en lång kvinna