Kurs för föräldrar till barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning, höst 2022

Är du förälder till ett barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning? Skulle du vilja träffa andra föräldrar och lära dig mer om kommunikation tillsammans med ditt barn?

Kommunikationsgruppen för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar under hösten 2022 en webbaserad kurs, i samarbete med regionernas habiliteringsverksamheter (syn-, hörselvård eller barnhabilitering). Kursen ges som en insats och kan journalföras hos den verksamhet från vilken ditt barn får insatser.

En vuxen kvinna som sitter med kuddstöd på en matta på golvet. I hennes knä sitter ett barn med glasögon. De håller varandra i händerna.Kursen ges på distans i form av ett webbaserat mötesupplägg på plattformen Zoom och omfattar fem tillfällen:

  • 30 september kl 13-15
  • 14 oktober kl 13-15
  • 28 oktober kl 13-15
  • 11 november kl 13-15
  • 25 november kl 13-15

Information och intresseanmälan

Tycker du att det låter intressant? Ta kontakt med habiliteringsverksamheten i den region där du bor och berätta att du vill vara med på denna kurs. Skulle den ni kontaktar inte känna till erbjudandet är hen välkommen att höra av sig till oss för att få mer information. I samråd med habiliteringen kan ni sedan kontakta Caroline Lindström för intresseanmälan. Ni kommer då få mer information och möjlighet att anmäla dig.

Kontaktuppgifter hos Nkcdb

Caroline Lindström, specialpedagog
Tel: 072-551 25 24
Mejla till Caroline

Tips! Läs artikel om pilotkursen hösten 2021 här