Kurs för föräldrar till barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning

Är du förälder till ett barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning? Skulle du vilja träffa andra föräldrar och lära dig mer om kommunikation tillsammans med ditt barn?

En vuxen som står på knä mitt emot ett barn som också sitter på knä. Den vuxne har sina händer placerade på sin bröstkorg, den ena handen ovanför den andra. Barnet håller sina händer ovanpå den vuxnes. Till höger om dem står en gul badanka. Illustration.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar en webbaserad kurs för föräldrar, i samarbete med regionernas habiliteringsverksamheter (syn-, hörselvård eller barnhabilitering). Kursen ges som en insats och kan journalföras hos den verksamhet från vilken ditt barn får insatser.

Kursen ges på distans och omfattar fem tillfällen med start i september 2024

Information och intresseanmälan

Tycker du att det låter intressant? Ta kontakt med habiliteringsverksamheten i den region där du bor och berätta att du vill vara med på denna kurs. Skulle den ni kontaktar inte känna till erbjudandet är hen välkommen att höra av sig till oss för att få mer information. I samråd med habiliteringen kan ni sedan kontakta Caroline Lindström för intresseanmälan. Ni kommer då få mer information och möjlighet att anmäla dig.

Kontaktuppgifter hos Nkcdb

Caroline Lindström, specialpedagog
Tel: 072-551 25 24
Mejla till Caroline

Tips! Läs artikel om pilotkursen hösten 2021 här