Publikationer

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor producerar böcker, häften, rapporter och annat tryckt material om olika ämnen med relation till dövblindhet.

Publikationerna kan laddas ner som PDF-filer och/eller beställas på Mo Gårds Förlag (klicka på länken Beställ tryckt version). Material som är publicerat tidigare än 2011 finns under rubriken Utgående material.

Även en del material om dövblindhet som tagits fram av andra aktörer finns med på den här sidan.

I mitten av det knallorangea omslaget sitter ett äldre par på en parkbänk. Kvinnan har ljusblå kappa och hatt, mannen grågrön rock, rödprickig fluga, hatt och köpp.

Äldreboken

Den här boken handlar om äldre som har problem med både syn och hörsel. När båda sinnena är nedsatta påverkas viktiga områden i livet. Att kunna kommunicera, ta del av information och förflytta sig fritt och säkert i omgivningen är några exempel. Lyckligtvis finns det mycket att göra för att underlätta vardagen.

Nordisk läseplan – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en gemensam nordisk terminologi, är det nödvändigt att det finns en nordisk läseplan.

CHARGE-syndromet – familjevistelse 2017

Ågrenska arrangerar varje år familjevistelser för familjer som har barn med samma sällsynta diagnos, i det här fallet CHARGE syndrom.

Att arbeta med livsomställningsprocessen – en vägledning

Vägledningen bygger på kunskap från projektet och boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid.
bokomslag

Dövblindhet i ett livsperspektiv – Strategier och metoder för stöd

Att som barn, ung eller vuxen drabbas av och leva med dövblindhet är specifikt och individuellt och sker alltid i ett visst kulturellt och socialt sammanhang, i en speciell miljö och i en viss tid.

Personer med medfödd/tidig dövblindhet – Hur kan vi förstå varandra?

Häftet ger en kortfattad översikt över vad medfödd/tidig dövblindhet innebär, hur sinnena används, vilka utgångspunkter vi som skrivit det har, våra tankar om teori och praktik och vilket mål vi har för vårt arbete.

Nordisk leseplan – medfødt døvblindhet

Nordisk leseplan er ment som et grunnlag for de nasjonale grunnutdanninger, som kan fortolkes og tilpasses til de enkelte nasjonale leseplaner og lokale ordninger.

En liten blå bok om IKT och dövblindhet – tips och råd om bemötande och samarbete

Boken handlar om hur man skapar ett gott samarbete mellan dem som arbetar med hjälpmedel inom området för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och användarna.
För barnets bästa? En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjen

För barnets bästa?

En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjen.

Kommunikativa relationer

Kommunikativa relationer handlar om hur människor med medfödd dövblindhet kan utveckla sig kommunikativt och personligt i relationer med seende/hörande partner.

Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid

Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

En liten GRÖN bok om dövblindtolkning

Boken beskriver att dövblindtolkning, det vill säga tolkning för personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment.

En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet

Boken visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än att bara ledsaga från A till B.

Kommunikation och medfödd dövblindhet I

Boken ”Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser” är den första av fyra som handlar om medfödd dövblindhet och kommunikation. Boken berör medfödd dövblindhet och huvudprinciperna för insatser.

Kommunikation och medfödd dövblindhet II

Kommunikation och medfödd dövblindhet – Kontakt & Socialt samspel Denna bok är den andra i en serie av fyra. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste tio åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI).

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste 15 – 20 åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI) Communication Network.

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste 15 – 20 åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI) Communication Network.

Kommunikation och medfödd dövblindhet IV

”Övergång till kulturellt språk” är den sista av de fyra böckerna om Kommunikation och medfödd dövblindhet. De har skrivits för att inspirera familjemedlemmar och professionella som kommunicerar med barn och vuxna med dövblindhet.