Temadag för audionomer om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Den 7 oktober 2019 arrangerade vi en temadag för audionomer. Vi spelade in föreläsningarna under dagen, du hittar dem längre ner. Filmerna är textade. Kommer inte texten automatiskt klickar du på symbolen ”cc” i nedre kanten av filmrutan.

Föreläsarna var:

Helene Engh, biträdande verksamhetschef för Nkcdb som gav en kort presentation av Nkcdb och sedan en introduktion till ”Vad är dövblindhet?”

Karin Jönsson, IKT-specialist, Thomas Ragnarsson, synpedagog och Jenny Widmark, audionom. Deras presentation var 1,5 timme lång och är här uppdelad i två delar. I den första ligger fokus på synnedsättning och dess konsekvenser och i den andra vad man behöver tänka på när man provar ut hörhjälpmedel till personer med synnedsättning.

Rolf Mjönes, audiograf, verksam på Eikholt i Norge. Rolf pratar kring taluppfattning som ett audiovisuellt fenomen och visar bland annat några filmer som tydligt illustrerar detta. Rolf pratar norska, men vi har textat på svenska.
Linda Eriksson, pedagog på Nkcdb. Linda har själv dövblindhet och gav den här dagen många tips på vad man bör tänka på i mötet med en person som har dövblindhet.

Anders Jönsson, teknisk audiolog. Anders pratade under rubriken ”Håll din plastiska hjärna igång! Hörselrehabiliteringens betydelse för hjärnhälsan.”

Inledning

(Helene Engh)
En kort presentation av Nkcdb och sedan en introduktion till ”Vad är dövblindhet?”

Nedladdning av Helens presentation som PDF

Foto på Karin Jönsson, Jenny Widmark och Thomas Ragnarsson

Synnedsättningar och dess konsekvenser

(Karin Jönsson och Thomas Ragnarsson)
En generell genomgång av olika varianter av synnedsättningar samt vilka konsekvenser en synnedsättning innebär.

Nedladdning av hela presentationen som PDF

Hörhjälpmedel för personer med synnedsättningar

(Karin Jönsson och Jenny Widmark)
Inleds med en beskrivning av talstödet VoiceOver i iPhone. Därefter tar vi upp vad man behöver tänka på när man provar ut hörhjälpmedel till personer med synnedsättning.

Nedladdning av hela presentationen som PDF (samma som till föregående halva av föreläsningen)

Taluppfattning som ett audiovisuellt fenomen

(Rolf Mjönäs)
Rolf pratar kring taluppfattning som ett audiovisuellt fenomen och visar bland annat några filmer som tydligt illustrerar detta. Rolf pratar norska, men vi har textat på svenska.

Länk till Rolfs presentation

Bemötande

(Linda Eriksson)

Linda ger praktiska tips på vad man bör tänka på i mötet med en person som har dövblindhet – och förklarar också varför.

Nedladdning av Lindas presentation som PDF

Håll din plastiska hjärna igång

(Anders Jönsson)

Anders berättar om hjärnans betydelse för hörseln, och ännu mer om hörselns betydelse för hjärnan.