Seminarium 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Del 1: Välkommen och kort information om Nkcdb

Del 2: Dövblindhet, vad är det? Definition och konsekvenser

Del 3: Orsaker till dövblindhet – vanliga och ovanliga diagnoser

Del 4: Aktuell forskning om dövblindhet

Del 5: Hinder och möjligheter – hur kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för barn och vuxna med dövblindhet?