Artikelsamling om Identitet och förändring

Här hittar du artiklar och intervjuer från den 8:e europeiska dövblindkonferensen som i år hölls i franska Lille.