Kommunikationsstöd för barn inom habiliteringen med kombinerad syn- och hörselnedsättning

Målgrupp
Kursen riktar sig till habiliteringspersonal som i sitt arbete möter barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning utöver sin diagnos.

Syfte
Kursdeltagarna får kännedom om kombinerad syn- och hörselnedsättning och om konsekvenserna som det medför för kommunikationsutvecklingen. De får också kunskap om alternativa kommunikationssätt och strategier som kan användas för att stödja kommunikationsutvecklingen.

Mål med kursenEn vuxen person sitter med ett barn i knäet och tecknar "bada" med barnets händer på sina. Illustration.
Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna:

  • Kunna redogöra för de vanligaste konsekvenserna av att ha nedsättning i både syn och hörsel inom kommunikation.
  • Kunna ge exempel på alternativa kommunikationssätt och strategier som främjar kommunikationsutveckling för barn med nedsättning i både syn- och hörsel.

Innehåll

  • Vad betyder kombinerad syn- och hörselnedsättning- vilka konsekvenser får det?
  • Att känna igen tecken på hörsel resp. synnedsättning hos barn i habiliteringen.
  • Multimodal kommunikation och alternativa kommunikationssätt vid nedsättning av både syn och hörsel
  • Strategier för att stötta och stimulera kommunikationsutveckling vid nedsättning av både syn och hörsel, i enlighet med AKKtiv
  • Taktil kommunikation och individuella anpassningar
  • Lek och aktivitet

Upplägg
Kursen består av fyra kurstillfällen på distans. Varje kurstillfälle är två timmar och innehåller en föreläsning och en workshop del. Workshopdelen bygger på gemensamma reflektioner och erfarenheter.

Datum
3/5, 31/5, 30/8, 13/9 2024  kl. 08.30-10.30.

Sista anmälningsdag är 3 april 2024.
Kursen är gratis.

ANMÄL DIG HÄR