Komma

Gör så här

– Lägg J-handens sida mot ryggen.
– Dra handen från den ena sidan av ryggen till den andra.

Illustration av signalen komma