Irriterad

Gör så här

– Lägg båda pekfingrarna mot ryggen.
– Dra fingrarna växelvis uppåt och neråt några gånger.

Illustration av signalen för irriterad