Intervju med Gustav Midelund, elev med dövblindhet

SPSM har tagit fram tre voddavsnitt på temat dövblindhet.

Det första avsnittet är ett samtal med Gustav Midelund om det stöd han har fått och får i skolan. Gustav lever med dövblindhet och just nu studerar på barn- och fritidsprogrammet på riksgymnasiet. Han berättar om hur han upplevt det stöd han fick under åren på specialskola och även hur det nu går på riksgymnasiet.

Filmen är på teckenspråk, men är både textad och taltolkad.