Intelligenta hörapparater

Av Jenny Widmark

När en ny, mycket mera energisnål, blåtands-standard (Bluetooth 5) släpptes 2016 öppnade sig möjligheter att skapa hörapparater som via t. ex en mobiltelefon kan styras över Internet. Här kommer några olika funktioner som blivit möjliga med den här tekniken och även en liten framtidsspaning. Eftersom dessa funktioner ännu är i sin linda är det vi beskriver att se som idéer, inte testade lösningar.

Finjusteringar på distans

Med långa avstånd till sin klinik eller svårigheter att ta sig till kliniken kan man göra sin audionom uppmärksam på att man önskar en viss justering i sina hörapparater genom att skicka ett meddelande via sin hörapparat-app i mobilen. När audionomen meddelandet, justerar hen enligt önskemål och skickar inställningarna via ”molnet” via användarens app till hörapparaterna.  Det här ersätter såklart inte fysiska besök på kliniken men blir ett mycket värdefullt komplement i hörapparatanpassningen.  I Alaska med enorma avstånd till sin audionom är detta redan en succé.

Koppla ihop hörapparaterna med andra ”smarta” saker

Om man vill experimentera och hitta nya sätt att använda sina hörapparater kan man med vissa hörapparater ansluta sig till Sakernas Internet i sin telefon t ex via IFTTT-appen. Då kan man både låta hörapparaterna styra omgivningen och omgivningen styra hörapparaterna. Exempel på hur man kan ha användning för det här är t.ex. att när hörapparaternas batterier börjar bli svaga får man ett textmeddelande på sin telefon eller en lampa som byter färg. Man kan ha en dörrklocka som ger er en notis direkt i hörapparaterna när någon ringer på dörren. Man kan få en egenskapad notis i hörapparaterna när man får e-post från en speciell person. Man kan låta de smarta lamporna eller Tv:n stängas av samtidigt som man stänger av sina hörapparater på kvällen. Eller varför inte styra hörapparaternas inställningar efter vem i familjen som är hemma, om tonårsbarnen har en annan ljudnivå än det är när föräldrarna är ensamma hemma. Det handlar mer om att kunna och våga se mönster och behov, än om tekniska begränsningar.

Maskininlärning

Maskininlärning av användarens mönster finns på hörapparatmarknaden sedan 2018. Det innebär att hörapparaterna automatiskt ska lära sig ställa om sig i olika ljudmiljöer genom att analysera och modifiera de automatiska programmen utifrån användarens manuella inställningar. Detta sker bl.a. genom att koppla en inställning till en viss plats eller en viss ljudbild. T. ex om man är på sin favorit-pizzeria och det är alldeles för starkt omkringliggande ljud, kan man via appen få två olika förslag på ljudjusteringar, man lyssnar en kort stund på båda alternativen och väljer sedan det man föredrar.  Maskininlärningen i hörapparaterna lär sig vilka mönster och ljudbilder som användaren föredrar och kan på så vis lära sig att automatiskt optimera inställningarna. Tills nu så har hörapparatanvändare (utan maskin-inlärning) fått försöka komma ihåg hur man upplevde ljudmiljön på pizzerian, sedan återberätta på nästa återbesök för sin audionom som gör justeringar i programvaran på kliniken. En del hörapparatleverantörer samlar även in data från ett stort antal anonyma användare för att kunna föreslå mer optimerade grundinställningar i hörapparaterna.

AI och Siri

GN Hearing lanserar möjligheten att använda Siri i sin Iphone för att via röstkommandon kontrollera hörapparaterna. Man kan be Siri att justera volymen och byta hörapparatprogram. Enligt GN Hearing kommer Siri framtiden känna igen ljudmiljöer och erbjuda hörapparatanvändaren hjälp med att optimera ljudinställningarna. [KJ1] Siri kommer även att lära sig hörapparatanvändarens föredragna inställningar och kan ge rekommendationer via telefonens notiser. Till exempel, om man är på en restaurang så kan Siri rekommendera och justera och optimera hörapparaterna för just denna situation. Man får en notis på telefonen och man kan acceptera justeringar eller avböja. Förhoppningsvis ska tekniken även kunna vara bakåtkompatibel med vissa äldre modeller, som man kan uppdatera med dessa nya funktioner  som GN lanserar.

Mer än en hörapparat?

Starkeys senaste hörapparat Livio är enligt företaget mer än just en hörapparat. Det är en apparat som med en app i telefonen kan översätta 27 olika språk (svenska finns med). Om en person säger något på ett främmande språk som hörapparatanvändaren inte förstår kan orden bli direktöversatta i appen till tal på önskat språk i hörapparaten.  Man kan också tala på sitt språk via appen och få talet direktöversatt på valfritt språk i text i appen. Hörapparaten har inbyggda sensorer som registrerar hur du rör dig och registrerar samtalstid. Precis som aktivitetsarmband kan man sätta sina egna mål i appen och sedan få påminnelser inte bara om att röra på sig utan också om att t ex prata med sin granne?

Framtiden

Än så länge kan vi inte reparera skadade hårceller i innerörat och behöver därför inom överskådlig framtid använda kompenserande teknik. Men denna kommer ständigt att kunna bli bättre. Enligt professor Thorsten Dau kommer man [KJ1] i framtiden att placera sensorer/elektroder i örat för att registrera hjärnans aktivitet och ställa in hörapparaternas fokus på det man helst vill höra. Brain-computer interface (BCI), är ett gränssnitt för att kommunicera direkt mellan nervceller och teknisk apparatur. Det kommer att ta dagens hörapparater till en ny nivå och bli ännu mer individuellt anpassade än idag enligt Thorsten. Det kan förhoppningsvis också innebära att man förstår hörselnedsättningen bättre och kan fördjupa kunskaperna i de bakomliggande orsakerna, genom att man bättre kan studera både hjärnan och öronen. Det kommer säkert att göra att man kan individanpassa de tekniska lösningarna ännu bättre.

Faror

Samtidigt som alla dessa möjligheter är fascinerande innebär det också att all data som samlas in också kan missbrukas. Precis som med våra telefoner, klockor, smarta lampor och allt annat som får och skickar information via internet innebär det att man också lämnar ut sig. Det är självklart viktigt att både tillverkare och förskrivare inser och minimerar risken för missbruk av informationen, och att brukarna får tillräckliga kunskaper och möjligheter att kunna styra vad som lämnas ut och vad som aldrig registreras utanför hörapparaten!

Mot oändligheten och vidare

Allt detta är ännu i sin linda och hörapparaterna är i dagsläget beroende av att det finns smarta telefoner för att vara smarta, men i framtiden kommer de att klara av att vara smarta på egen hand. Om du är osäker på hur ”smart” just din hörapparat är – fråga din audionom!

Så spännande det är att följa utvecklingen av detta!

// Jenny