Inställt FoU-webbinarium torsdag 21 januari

Webbinariet med Moa Wahlqvist som skulle äga rum torsdag 21 januari kl 15-16 är inställt på grund av sjukdom.

Nytt datum är torsdag 4 februari. I detta webbinarium kommer Moa, som är medicine doktor i Handikappvetenskap och FoU-samordnare på Nkcdb, att presentera sin artikel med titeln ”Likheter och skillnader i hälsa, social tillit och ekonomisk situation hos personer med Ushers syndrom, ett biopsykosocialt perspektiv”.

Ny tid: 4 februari 2021, kl 15.00–16.00
(15 min. för uppkoppling, 30 min. för presentation och 15 min för frågor).

Seminariet kommer att direkttextas på svenska.

Ny sista anmälningsdag: 2 februari