Innehållsrik kurs om medfödd dövblindhet

Vad menar vi med dövblindhet?
Vad måste man tänka på för att skapa goda möjligheter till utveckling för personer med medfödd dövblindhet?

Det är temat för vår innehållsrika kurs om kombinerad syn- och hörselnedsättning/medfödd dövblindhet. Den äger rum på Marieborgs folkhögskola och kursgård i Norrköping 27-28 november.

När både syn och hörsel är nedsatta blir det problem med kommunikationen. Allra svårast är det för dem som föds med eller får sina nedsättningar tidigt i livet.

Allt kräver mycket energi

För oss alla gäller att vi kompenserar med synen när hörseln när nedsatt. Om det är synen som försämrats förlitar vi oss på hörseln. Om båda sinnena är nedsatta blir det ibland omöjligt att kompensera. Det innebär att det krävs stor energi och tar lång tid att genomföra även de allra enklaste aktiviteter. Det får stora konsekvenser för att utvecklas kognitivt, emotionellt och socialt.

Sven, som i dag är 45 år och bor på ett gruppboende i Lund, är ett exempel. När han var liten var kunskapen om dövblindhet låg. Han placerades på institution och betraktades som utvecklingsstörd. Om det var korrekt är oklart. Många har fått samma diagnos helt felaktigt för att man inte lyckats få till stånd en kommunikation.

För Sven blev tecknet för kaffe hans enda sätt att kommunicera. Det var frustrerande för personalen. Vad menade han egentligen när han tecknade kaffe på ett intensivt, närmaste påstridigt sätt? Läs mer om hur personalen, med stöd av dövblindteamet i Skåne och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor fick hjälp att utveckla kommunikationen och samspelet med Sven.

Moltas dövblindhet upptäcktes sent

Moltas Smedberg på Öland är en livlig pojke med en helt annan problematik än Sven. Han är född med Charge syndrom  men det tog fem år innan han identifierades som ett barn med dövblindhet. Det skedde tac

Emelie till vänster med halvlångt ljus hår och mörk tröja håller en penna, Intill sitter Moltar med hörapprat och glasögon, grå tröja och gul skjorta och ritar.
Moltas Smedberg, som har Charge syndrom, ritar med mamma Emelie.k vara ett identifieringsprojekt i Kalmar läns landsting.

− Tack vare att hans syn- och hörselnedsättning har upptäckts och han har fått dövblindspecifika insatser förstår vi mycket mer om honom och varför han gör som han gör, säger hans mamma Emilie Smedberg.

I det här reportaget kan du läsa mer om Moltas. På hemsidan går det också att beställa en broschyr om Charge syndrom.

Exemplen med Sven och Moltas visar hur olika medfödd dövblindhet kan yttra sig och hur viktigt det är att professionella som möter personerna har rätt kunskap.

Kursen i Norrköping kommer att ta upp följande teman:

  • Vad menar vi med medfödd dövblindhet och vad får det för konsekvenser.
  • Vad innebär kombinerad syn och hörselnedsättning och vad kan vi tänka på gällande de andra sinnena.
  • Vilken är den viktigaste insatsen för att möta dessa personers behov av utveckling inom områdena samspel-kommunikation och språk.

I programmet varvas föreläsningar med praktiska övningar och videoexempel. Just videotekniken har visat sig mycket framgångsrikt i arbetet med dövblindhet. Läs mer i Nkcdb:s vägledning för dövblindspecifikt stöd.

Kursen är kostnadsfri. I utbildningen ingår kaffe, lunch och kvällsmat. Resor och övernattning betalas av deltagarna.

Sista anmälan 25 oktober. Missa inte!