Hur precisa är GPS-program i dag?

Fråga: Hur precisa är GPS-program i dag? Och vad påverkar hur precisa de är?

De program eller appar som använder sig av GPS är helt beroende av hur bra hårdvaran är i den enhet programmet/appen används i samt vilket stöd enheten har för GPS-funktioner mjukvarumässigt.

Man ska med andra ord börja med att välja en enhet som har goda förutsättningar för precisa GPS-resultat.
Detta gör man lättast genom att kolla igenom specifikationerna för enheten på nätet eller i butik för att se vilken typ av stöd för GPS som finns.

Bild av specifikationslista till en enhet med GPS. Vid GPS står "Yes, with A-GPS, GLONASS"

I specifikationerna hittar man ofta flera poster för GPS som bilden ovan visar.

A-GPS

Assisted GPS eller A-GPS är en GPS-teknik som förenar GPS-systemet med mobiltelefonnätet. I och med A-GPS kan sökandet efter rätt satelliter göras betydligt snabbare då mobilnätet används för att bestämma position och därmed närmaste satelliter. Funktionen kan även användas då GPS-enheten har svårt att få signaler från satelliterna. A-GPS hjälper då till likt triangulering för att nå en ungefärlig position så länge mobiltäckning finns.

GLONASS

GLONASS är i grunden ett ryskt satellitpositioneringssystem. Till skillnad från det amerikanska GPS-systemet är GLONASS utvecklat för att bättre täcka upp de nordligare delarna av det norra halvklotet. Genom att kombinera GPS med GLONASS är det inte ovanligt att se en fyrdubbling av antalet satelliter jämfört med endast GPS.

WIFI

Moderna så kallade smarta mobila enheter kan också använda sig av närliggande trådlösa nätverk (WIFI) för att i kombination med GPS och mobila master (A-GPS) nå en så exakt position som möjligt i till exempel stadsmiljö.

Kolla statusen för befintlig produkt

Har man redan en telefon eller surfplatta där hemma och vill testa GPS-funktionen på denna kan man ladda hem en app som sköter detta. Ett exempel på en sådan app till Android är appen GPS test.

För iOS finns till exempel appen GPS Status.

Framtiden

I och med att tekniken går framåt inom till exempel bilindustrin vars nästa stora produkt är tänkt att bli den förarlösa bilen krävs också en vidareutveckling av exaktheten i navigeringssystemen. Detta kommer att inom en snar framtid påverka konsumenttekniken också vilket gynnar oss som är intresserade av att få en så exakt navigering som möjligt i vardagen.

Mer om vad som är på gång inom detta kan man till exempel läsa i denna artikel (som dock är på engelska).