Går Facebook att använda utan syn, och i så fall hur?

Svaret är ”Ja, men…”

Som allt annat på Internet utvecklas och förändras Facebook löpande. Det har under långa perioder varit rätt besvärligt att jobba med eftersom skärmläsarna har trott att man varit en annan ruta än vad man varit i verkligheten. Det var därför lätt hänt att t ex kommenterat ett annat inlägg än det man trodde.

Facebooks mobil-version (m.facebook.com) har varit den som varit mest tillgänglig, och det är säkert största anledningen till att de flesta fortsatt att arbeta med den. Den har också successivt förändrats, så de som lärde sig arbeta med den för några år sedan skulle ha stor nytta av att få lära sig snabbhopp och annat som inte fanns då.

Hösten 2013 tog PTS (Post- och telestyrelsen) fram en sida med ett mera tillgängligt gränssnitt mot Facebook som de döpte till Fejjan för alla. FaceBook har dock gjort klart att de framöver inte kommer att tillåta alternativa gränssnitt. Däremot har de idag kommit mycket längre i sitt arbete med tillgängligheten, och säger sig vara intresserade av att arbeta vidare med detta. Exakt när Fejjan för alla läggs ner vet vi inte idag, men användare som inte redan har lärt sig använda den bör enligt oss inte lägga energi på att lära sig den sidan.

OBS: Sedan detta svaret blev publicerat har PTS meddelat att Fejjan för alla stängs ned 29 december 2015. Red. anm.

Numera finns tillgängligheten inbyggd i Facebook

Som jag redan nämnt har mobilversionen fått rubriker och liknande som underlättar navigeringen för användare av skärmläsare.
I webbversionen har de dessutom lagt in egna kortkommandon för att enkelt kunna navigera på en sida. Kortkommandona fungerar till och med utan hjälpmedel – då du kan testa själv direkt:
j och k – bläddra mellan inlägg i nyhetsflödet
enter/retur – visa mer av den valda händelsen
p – publicera en ny status
l – gilla eller sluta gilla den valda händelsen
c – kommentera den valda händelsen
s – dela den valda händelsen
o – öppna en bilaga till den valda händelsen
/ – Sök
q – sök bland chattkontakter
? – öppna en lista med dessa kortkommandon i nyhetsflödet

Mer information om tillgängligheten på Facebook hittar ni här. Bland annat hur det fungerar med skärmläsare i olika mobilappar.

Inställning av JAWS

Ett problem är, eller rättare sagt har varit, att en del av dessa kortkommandon krockat med skärmläsarnas internet-kommandon (t ex är J kortkommandot för ”Hoppa till rad” i JAWS). Därför finns det en möjlighet i senaste JAWS (version 16) att ställa in så att JAWS aldrig tar över tangenter som har någon betydelse på den aktuella sidan.

Mer om hur man ställer in detta står också på Facebooks hjälpsida.

Inställning av utseende

I gruppen användare med dövblindhet finns ett antal som inte alls behöver (eller kan utnyttja) varken punktskrift, talsyntes eller förstoring. Det enda de behöver är ”rätt” kontrast och färger. För denna grupp är det fortfarande lite svårt att få till en riktigt bra inställning, men man kan göra en hel del inställningar i både operativsystem och webbläsare som åtminstone gör det något bättre. Dessutom har de flesta förstoringsprogram möjlighet att ändra färger till något som är bättre för brukaren. Vi kan svara mera detaljerat på detta, om vi får en konkret fråga med information om operativsystem (t ex Windows, iOS, Android, Apple OS osv) och hur brukaren helst vill att det ser ut.