HRF kritiserar vårdvalet

HRF, Hörselskadades riksförbund, är starkt kritiska till hörselvården i Östergötland. I en debattartikel i Corren kritiserar Mattias Lundekvam, förbundsordförande, och Bo-Göran Ahl, ordförande, Hörselskadades distrikt i Östergötland vårdvalet.
Här kan du läsa deras inlägg.

Hörselvården i Östergötland har blivit allt sämre sedan vårdval infördes. För fyra år sedan fick regionen landets bästa betyg i det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. I dag ligger Östergötland i det nedre skiktet.

Försämringen måste tas på största allvar. Nu kräver Hörselskadades Riksförbund (HRF) att Region Östergötland utreder orsakerna och vidtar åtgärder för att vända utvecklingen.

Allt sämre betyg

Vårdvalet innebär att den som behöver hörapparater kan välja mellan flera auktoriserade hörselmottagningar. Dessa har avtal med Region Östergötland om att prova ut hörapparater ur det upphandlade sortimentet. Den enskilde betalar patientavgiften, medan regionen står för vården och hörapparaten.

Men det blev inte riktigt som det var tänkt. Sedan Östergötland införde vårdval 2013 har hörselvården fått allt sämre betyg i Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, som i dag utvärderar hörapparatutprovningar i 15 landsting och regioner. Resultaten bygger på enkäter bland hörapparatanvändarna själva.

Samband med vårdvalet

Tidigare hade hörselvården i Östergötland och Kalmar län toppbetyg. Nu har Östergötlands resultat dalat, medan Kalmar län ligger kvar i topp. Till och med när det gäller hörapparaternas funktion ligger Östergötland under Kalmar län, trots att de båda länen har precis samma hörapparatsortiment.

Det här är något som ansvariga i Östergötland har all anledning att känna sig oroade över. Det mesta tyder på att försämringen har samband med vårdvalet och övergången från en sammanhållen hörselvård under en huvudman till vårdval med flera, olika aktörer.

Utred orsakerna

HRF anser därför att Region Östergötland snarast måste gå till botten med vad som har hänt, varför och vilka åtgärder som krävs för att vända utvecklingen. Vi säger också nej till införande av vårdval inom hörselvården i andra delar av landet, tills den negativa utvecklingen i Östergötland är fullt utredd.

Regionen bör särskilt klarlägga hörapparatindustrins inflytande över mottagningarna, samt om och hur dessa bolag påverkar vilka hörapparater patienterna får tillgång till. I dag marknadsför hörselvårdsföretag i Östergötland sina egna, privata produkter i anslutning till grundläggande vårdvalsinformation.

Är vårdval förenligt med hög kvalitet?

Vi i HRF har alltid varit tydliga med att varje landsting/region ska kunna erbjuda sina invånare hörselrehabilitering med hjälpmedel av hög kvalitet, inom rimlig tid. Hörselvården ska utgå från den enskildes behov och vara offentligt finansierad.

Tidigare har vi varit övertygade om att allt detta är möjligt även med vårdval, om vårdvalssystemet utformas på rätt sätt. Men i dag ställer vi oss frågan: Är vårdval förenligt med hög vårdkvalitet? Och det är en fråga som även politiker i Region Östergötland bör ställa sig.