Universitetskurs om syn

Porträtt Moa med det ljusa håret i hästsvans och svart och grå tröja.,

Moa Wahlqvist blir kursledare.

Nu är det klart! På initiativ av Ewa Nielsen, verksamhetschef vid syncentralen i Örebro och i samarbete med Örebro universitet kommer nu en efterlängtade högskolekursen ”Synutveckling och barns syn” att ges våren 2019 vid Örebro Universitet.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och ges under veckorna 11-20. Kursledare blir Moa Wahlqvist, som förutom sitt arbete som forskare är FoU-samordnare vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Utbildningen är på en avancerad nivå och behörig att söka är den som har en grundutbildning till arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, optiker, pedagog eller motsvarande.

Det huvudsakliga innehållet utgörs av:

 • ögats anatomi och fysiologi
 • synutveckling
 • synfunktioner
 • sjukdomar som skadar synutvecklingen
 • genetiska ögonsjukdomar
 • prematuritet och synutveckling
 • neurologi och barns synutveckling
 • tidig identifikation
 • kartläggning och insatser
 • mätmetoder
 • bedömning av synfunktioner hos barn
 • behandling och rehabilitering
 • pedagogiska möjligheter som syn- och kommunikationshjälpmedel
 • informationssökning och att skriva vetenskapligt.

Dövblindperspektiv

Dövblindperspektivet kommer att behandlas under kursens gång. Detta är den första av totalt fyra planerade delkurser i ett paket som kan utgöra del i fortsatt magister- eller masterutbildning.

Kursen, som är uppdragsutbildning,  kommer att ges på halvfart under våren, vecka 11-20. Det blir fyra tillfällen à två dagar, det vill säga totalt åtta dagar i Örebro. Deltagarantalet är satt till 20, då blir priset cirka 8000 kr per person. Viss acceptans finns för färre deltagare men priset justeras i så fall därefter. Utbildningen kommer inte att starta om antalet deltagare blir färre än femton.

Följande dagar är bokade:

Vecka 11:  13-14/3   (onsdag + torsdag)

Vecka 13: Oklart  vilka veckodagar det blir, beslut efter 8/11

Vecka 16: 15-16/4 (måndag + tisdag)

Vecka 20:  15-16/5 (onsdag + torsdag)

Först till kvarn

Anmälan kommer att kunna göras under december 2018 och sker på Örebro universitets hemsida. Information om sökvägen kommer senare. Anmälan är bindande och först till kvarn gäller utifrån att man har behörighet för studier på avancerad nivå.

Kursledare blir Moa Wahlqvist som är forskare vid Audiologiskt forsknigscentrum i Örebro och  skrivit sin doktorsavhandling om psykosocial hälsa hos personer med Ushers syndrom. Hon är också forsknings- och utvecklingssamordnare vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.