Har ditt barn problem med både syn och hörsel?

TeTeckning på ett barn som snubblar i trappan. snSnubblar ditt barn ofta i trappan? Undviker barnet bollekar? Eller drar han eller hon  sig undan från sociala situationer för att det är svårt att hänga med i samtalet?
Det kan vara tillfälligt och helt normalt. Men också  tecken på att barnet har svårt att både se och höra.
Det är svårt att upptäcka barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Inte ens i Sverige vet vi hur många det handlar om.

Tre människor sitter runt ett matbord och pratar. Barnet står vid sidan av för att det inte kan följa med i samtalet.Eftersom det är väl känt att tidiga insatser är avgörande för att barnet ska utvecklas arbetar vi på Nkcdb på olika sätt för att hitta barnen.

En insats är det identifieringsprojekt som just nu pågår i samarbete med landstinget i Kalmar. En annan är vår nya broschyr som genom olika exempel visar hur man kan känna igen om ett barn har svårt att både se och höra. Eftersom vi misstänker att mörkertalet är stort bland dem som är nyanlända i Sverige har vi också översatt broschyren till engelska och arabiska. Broschyren ”Har ditt barn problem med både syn och hörsel?” finns att ladda ner i vår webbutik. På svenska finns den också i tryckt version.