Guide: Använda en Android-mobil och Tasker för att få ett SMS när familjemedlemmar kommer hem

Av Thomas Ragnarsson

Som en uppföljning av vårt webbinarie del 4 i serien om Digital ADL (eller att använda en mobiltelefon som ett hjälpmedel) kommer här en guide som är tänkt att vara enkel att följa om man vill prova att göra momentet jag visade på webbinariet på egen hand. För att få guiden i sitt sammanhang hänvisar jag till webbinarieserien i sin helhet och specifikt del 4.

Denna guide visar hur man kan få en Androidenhet att skicka ett SMS till valfritt nummer när mobilen ansluter till ett visst wifi. Detta kan vara användbart t ex om en person med dövblindhet vill veta när familjemedlemmar med Android-telefoner kommer hem.

Den som tar emot SMS:et behöver inte ha en Android-telefon, utan bara en mobiltelefon och möjlighet att läsa SMS. Det är inte heller nödvändigt att den som ska ta emot SMS:et själv är i samma nätverk.

I mitt exempel nedan ställer jag in den fiktiva sonen Runes mobil till att skicka ett SMS till mig när den anslutit till vårt nätverk hemma.