Guide: Installera och aktivera Brailleback samt Talkback på en ”ren” Androidenhet

Av Janne Koski

Här kommer en kort guide till att få en Androidenhet aktiverad med Brailleback och Talkback. Guiden tar vid efter att du startat din Android och lagt till ett Googlekonto.

Steg 1:

Gå in i Playbutiken leta upp Brailleback och installera appen.

Steg 2:

Gå in i inställningarna och aktivera Brailleback.

 

 

Steg 3:

Gå in i inställningarna och aktivera Talkback.

Eftersom att Talkback redan finns installerad behövs funktionen bara aktiveras för att börja fungera med standardinställningarna.