Grundkurs om medfödd dövblindhet — höst 2023

Man som går och håller en hand på ett band uppspänt mellan stolpar vid sidan av stigen. Han är omgiven av träd som tappar blad. Illustration.Målgrupp

Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med medfödd dövblindhet. Det kan vara personal i regionala verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård eller personal i som arbetar i särskilt boende, daglig verksamhet eller med personlig assistans.

Syfte

Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om medfödd dövblindhet och de konsekvenser det medför gällande information, kommunikation och socialt liv samt orientering och förflyttning. Kursdeltagarna ska också få grundläggande kunskap anpassningar för att ge förutsättningar för aktivitet, delaktighet och lärande.

Mål

Efter avslutad kurs ska  kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för de vanligaste konsekvenserna av dövblindhet och ge exempel på individuella olikheter och påverkansfaktorer.
 • ge exempel på dövblindspecifika insatser som främjar aktivitet, delaktighet, lärande och kommunikation.
 • använda sig av stöttande strategier i vardagen för att göra aktivitet, delaktighet och lärande möjligt.

Innehåll

Kursen har särskilt fokus på följande teman:

 • Om dövblindhet
 • Sinnena
 • Orientering och förflyttning
 • Samhället som stöd
 • Förståelse av sin omvärld
 • Kommunikation

Datum

Utbildningen är upplagd på två fysiska träffar och sex tillfällen på distans. Deltagarna kommer att göra en fallstudie som redovisas vid sista tillfället.

Fysiska träffar

5 — 6 september, med start 13.00 dag 1 och avslut 13.00 dag 2.
28 — 29 november, med start 13.00 dag 1 och avslut kl 12.00 dag 2.

Distanstillfällen

 • 31 augusti 8.30-12.00
 • 26 september 8.30-12.00
 • 17 oktober 8.30-12.00
 • 7 november 8.30-12.00
 • 19 december 8.30-12.00
 • 20 december 8.30-12.00

Plats

På plats: Linköping, Östsvenska Handelskammarens lokaler i LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92.
På distans: Zoom

Kostnad

Kursen är gratis. Förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe ingår. OBS! Övrig kost och logi ingår ej.

Anmälan

ANMÄL DIG TILL GRUNDKURS OM MEDFÖDD DÖVBLINDHET HÄR (SENAST 2023-06-21)

Vid förhinder kan platsen avbokas kostnadsfritt före 21 juni. Platsen kan även överlåtas till någon annan i din organisation. Finns ingen ersättare och avbokning sker efter 21 juni debiterar vi 2 000 kr (inkl moms).

Bekräftelse

Vi skickar ut bekräftelse efter att kursen blivit fullbokad eller senast 21 juni (2023).

Upplysningar

Praktiska frågor:
E-post:  Karen Catalán
Mobiltelefon: 0761-06 02 57

Frågor om kursens innehåll:
E-post:  Monika Estenberger
Mobiltelefon: 0705-42 36 74