Grundkurs om förvärvad dövblindhet, höst 2022

Målgrupp

Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som syn- och hörselvård, tolktjänst, vuxenhabilitering, arbetsförmedling, försäkringskassa eller kommun.

Mål med kursen

Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om vad som kännetecknar förvärvad dövblindhet. Både om de individuella konsekvenserna av förvärvad dövblindhet och kunskap om hur man kan anpassa den sociala och fysiska miljön utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Vidare ska kursdeltagarna få kunskap om de olika sinnena, hur de samspelar och påverkar varandra och hur man, på olika sätt, kan kompensera vid dövblindhet.

Datum

Utbildningen är upplagd på två fysiska träffar och fem tillfällen på distans. Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.

Fysiska träffar

30 augusti — 1 september, med start 13.00 den 30:e och avslut 12.45 den 1:a.
25 — 26 oktober, med start 13.00 den 25:e och avslut 12.00 den 26:e.

Distanstillfällen

  • 13 sep 8.30-12.00
  • 29 sep 8.30-12.30
  • 12 okt 8.30-12.15
  • 15 nov 8.30-15.00
  • 12 jan 8.30-10.30 eller 13.00-15.00 (halvgrupp)

Plats

På plats:  Norrköping samt Linköping
På distans: Zoom

Kostnad

Kursen är gratis. Förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe ingår. OBS! Övrig kost och logi ingår ej.

Anmälan

Kursen är fullbokad!
Vid förhinder kan platsen avbokas kostnadsfritt innan 15 juli. Platsen kan även överlåtas till någon annan i din organisation. Finns ingen ersättare och avbokning sker efter 15 juli debiteras en kostnad av 2 000 kr (inkl moms).

Bekräftelse

Vi skickar ut information till alla deltagare senast vecka 24 (2022).

Upplysningar

Praktiska frågor:
E-post:  Karen Catalán
Mobiltelefon: 0761-06 02 57

Frågor om kursens innehåll:
E-post:  Monika Estenberger
Mobiltelefon: 0705-42 36 74

Meny