Grundkurs om förvärvad dövblindhet, vår 2022

Målgrupp

Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som syn- och hörselvård, tolktjänst, vuxenhabilitering, arbetsförmedling, försäkringskassa eller kommun.

Mål med kursen

Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om vad som kännetecknar förvärvad dövblindhet. Både om de individuella konsekvenserna av förvärvad dövblindhet och kunskap om hur man kan anpassa den sociala och fysiska miljön utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Vidare ska kursdeltagarna få kunskap om de olika sinnena, hur de samspelar och påverkar varandra och hur man, på olika sätt, kan kompensera vid dövblindhet. Här finns vår kursplan för grundkurs om förvärvad dövblindhet.

Datum

Utbildningen är upplagd på två fysiska träffar och fem tillfällen på distans. Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.

Fysiska träffar

1–3 februari med start 12.00 och avslut 12.45 den 3:e.
29–30 mars start 12.00 och avslut 12.00 den 30 mars.

Distanstillfällen

  • 15 feb 8.30-12.00
  • 1 mars 8.30-12.30
  • 22 mars 8.30-12.15
  • 5 april 8.30-15.00
  • 31 maj 8.30-10.30 eller 13.00-15.00 (halvgrupp)

Plats

På plats: Norrköping
Kammarforum, Östsvenska handelskammaren, Dalsgatan 13
På distans: Zoom

Kostnad

Kursen är gratis. Förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe ingår. OBS! Övrig kost och logi ingår ej.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 22 december 2021.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan i din organisation. Finns ingen ersättare måste platsen avbokas till en kostnad av 2 000 kr (inkl moms).

Bekräftelse

Vi skickar ut information till alla deltagare vecka 3 (2022).

Upplysningar

Praktiska frågor:
E-post:  Karen Catalán
Mobiltelefon: 0761-06 02 57

Frågor om kursens innehåll:
E-post:  Monika Estenberger
Mobiltelefon: 0705-42 36 74

Meny